ENNAKKOTIETO!

Sosiaalipediatria 2 op

Opintojaksolla perehdytään lapsen kaltoinkohteluun liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on antaa tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta ja lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa.

Sisältö

 • Lasten kaltoinkohtelu ja sosiaalipediatria
 • Lapsen laiminlyönti
 • Medical child abuse
 • Päihteiden käyttö raskauden aikana
 • Nuorten päihteiden käyttö
 • Lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely
 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja kasvatusalalla työskenteleville, jotka kohtaavat lasten kaltoinkohtelua työssään, sekä alan opiskelijoille. Opintojakso sopii myös kaikille sosiaalipediatrian kysymyksistä kiinnostuneille, pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opettaja

Opintojakson vastuuhenkilö, dosentti Pirjo Anttila.
Verkkovälitteisillä luennoilla useita eri luennoitsijoita, tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Opetus ja suoritustavat

Verkkovälitteiset luennot 12 t, itsenäinen työskentely, kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus) ja kirjallinen tehtävä.

Oppimateriaali

Söderholm, A., & Kivitie-Kallio, S. (toim.) 2012. Lapsen kaltoinkohtelu. 2., uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Maksullisuus

Opintomaksu 120 € (sis. Turun Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
Mikkelin kesäyliopiston peruutusehdot luettavissa täällä.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Opetuksen aika ja paikka

Verkkovälitteiset luennot keväällä 2019 helmi-maaliskuussa (arki-iltaisin).

Luentojen aiheet

 • Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu
 • Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä
 • Lasten pahoinpitely
 • Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Päihteiden käyttö odotusaikana
 • Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityöntekijän näkökulmasta

Lisätietoja

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.