Suositut Draamakasvatuksen perusopinnot alkavat jälleen 7.-8.4.

Mikkelin kesäyliopistossa alkavat suositut Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op 7.–8.4.2017!

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Draamakasvatus pohjaa vahvasti yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016) sana draama esiintyy yli 70 kertaa. Opetussuunnitelmassa painotetaan draaman integroimista eri sisältöalueiden opetukseen sekä vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta. Draama sopii hyvin ilmiölähtöisen opetuksen toteuttamiseen: tutkittavia asioita voidaan konkretisoida ja kokeilla eri näkökulmista. Draamassa oppimisen ytimessä on yhteinen kokemus ja sen reflektointi. Ryhmälähtöisenä työmuotona draama sopii myös työyhteisöjen kehittämiseen.

Draamakasvatuksen perusopinnot soveltuvat erityisesti luokanopettajille, aineenopettajille, erityisopettajille, lastentarhanopettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, nuoriso-ohjaajille, ohjaustehtävissä toimiville, opiskelijoille sivuaineeksi sekä jokaiselle, joka on kiinnostunut oman ilmaisunsa kehittämisestä.

Draamakasvatuksen perusopinnot toteutetaan siten, että opetuksessa vuorottelevat lähiopetus ja oppimistehtävät – opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi vuoden aikana.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN 26.3. MENNESSÄ! Lisätiedot täältä!