Mikkelin Akatemia 12.-13.1.2018

Akatemian anti on tämän vuoden osalta nautittu. Kiitos osallistumisestasi!

Akatemian puhujat kiittelivät Mikkelin Akatemian avointa ja lämminhenkistä tunnelmaa sekä osallistuvaa yleisöä. Yleisö sai kiitosta puhujilta erinomaisista kysymyksistä, joilla käynnistitte keskustelua, jota oli tänä vuonna runsaasti. Totuudesta oli siis tarve puhua!

Mikkelin Akatemiassa pureskeltiin TOTUUTTA useasta näkökulmasta, lähestymistapa vuoden 2018 Akatemiassa oli humanistispainotteinen.

Jokainen Akatemian osallistuja tulkitsi alustuksien sisältöä omista lähtökohdistaan käsin. Tässä yksi tulkinta siitä, mistä Mikkelin Akatemiassa puhuttiin, kun teemana oli totuus.

Akatemiassa lähdettiin liikkeelle totuuden käsitteen avaamisesta eri totuusteorioiden kautta. Totuuden määritelmä riippuu siitä, minkä paradigman kautta sitä määritellään. Totuus voidaan ajatella uskomusten tai lauseiden keskinäisenä yhteensopivuutena ja ristiriidattomuutena. Totuutta on, että sillä on vastaavuussuhde todellisuudessa. Tiedollinen totuus on tutkijayhteisön lopullinen mielipide. Todet uskomukset ovat sellaisia, joihin kannattaa uskoa. Totuudet maksavat itsensä takaisin. Uusia totuuksia syntyy sitä mukaa kun tietomme kasvaa. Totuus voidaan nähdä myös turhana käsityksenä, josta voidaan hankkiutua eroon. Lisäksi tosi, mutta turha nippelitieto voi olla jopa haitallista. Siinäpä nippu erilaisia totuuskäsityksiä!

SOME-aikakauden tarinallisessa, nopeasti leviävässä ja opettavaisen mallitarinan perinteeseen liittyvässä kertomusmuodossa totuus katoaa helposti, kun ilmiöiden mittasuhteet katoavat ja samaistuttavuudesta tulee moraalin mitta.

Totuudessa on kysymys näkökulmasta. Näemme sen verran todellisuutta, mitä omasta katsomiskohdastamme pystymme hahmottamaan. Totuus liittyy historialliseen perspektiiviin – omaan henkilöhistoriaamme, koko ihmiskunnan historiaan ja kulttuurihistoriaan.

Juridiikassa totuutta on se, mikä pystytään oikeudellisesti toteen näyttämään. Oikeudelliset normit, oppirakenteet ja konstruktion määrittelevät oikeudellisen totuuden.

Totuus käsitteenä istuu huonosti poliittiseen puheeseen, koska kyse on kuitenkin erilaisista poliittisista intresseistä yhden totuuden sijaan. Politiikan luonteeseen kuuluun, että pyritään osoittamaan poliittisen vastapuolen valheellisuus ja korostamaan oman näkökulman totuudellisuus.

Nykyään on vaikeaa tunnistaa, missä kulkevat tieteen, huonosti tehdyn tieteen, pseudotieteen ja humpuukin väliset rajat. Nykyajan humpuuki-ilmiöt liittyvät usein terveyteen ja terveysvaikutuksiin. Tieteellisyyttä on käytetty humpuuki-ilmiöissä mukavana lainavaatteena, jonka alle epätotuus on kätketty.

Miksi sitten tieteellistä tietoa voi pitää totena, vaikka emme sitä ei aina täysin ymmärtäisikään? Vaikka tieteessä on kärsitty ns. toistettavuuskriisistä, tutkimustuloksia on jopa väärennetty ja tieteellisten julkaisujen poisvetojen määrä on kasvanut, tiede kuitenkin korjaa itseään tiedeyhteisön sisältä käsin.  Lisäksi tieteen luotettavuuden ongelmat ovat yleensä tiedeyhteisön tutkijoiden esille tuomia.

Mikkelin Akatemian asioista totuuden moniulotteisuudesta hieman enemmän ymmärtävänä esitän Akatemiakiitokseni kaikille osallistujille ja tapaamisiin taas ensi vuoden Mikkelin Akatemiassa 4.–5.1.2019!

Anne Havukainen
rehtori

VUODEN 2018 AKATEMIA OHJELMA

Perjantai 12.1. klo 18.00 – n. klo 23.00

18.00–18.15 Akatemian avaus  
Akatemian puheenjohtaja, tietokirjailija Tommi Uschanov
        
18.15–19.00 Mitä on totuus? Filosofisia näkökulmia totuuden käsitteeseen    
Dosentti, yliopistonlehtori Panu Raatikainen, Tampereen yliopisto
Luentomateriaali

19.00–19.15 TAUKO

19.15–20.00 "Tämä liikuttava tarina on niin monella tapaa tosi!"  Kokemuksellisen kertomuksen leviäminen ja vastustuskyky sosiaalisessa mediassa
Dosentti, yliopistonlehtori Maria Mäkelä, Tampereen yliopisto
Luentomateriaali

20.00–20.45 Rakennettu totuus – kun kamera tuodaan paikalle, todellisuus muuttuu. Kuinka totta voi olla dokumentaarinen taide?
TaM, dokumenttiohjaaja, dokumentaarisen elokuvataiteen pääainevastaava
Mia Halme
, Aalto-yliopisto
        
21.00–23.00 Buffet

Lauantai 13.1. klo 10.00 – 14.00

10.00–10.15 Toisen Akatemiapäivän avaus
Akatemian puheenjohtaja, tietokirjailija Tommi Uschanov

10.15–11.00 Miksi maailma on erilainen juristin silmin nähtynä?
OTT, yleisen oikeustieteen professori Raimo SiltalaTurun yliopisto
Luentomateriaali

11.00–11.45 Politiikan ja totuuden suhde – poliittiset totuudet ja totuudellinen politiikka
Tutkijatohtori, Politiikasta-verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuorelma, Helsingin yliopisto
Luentomateriaali

11.45–12.15 KAHVITAUKO

12.15–13.00 Voiko se olla totta? Nykyajan humpuuki-ilmiöt   
FT, kirjailija Tiina Raevaara

13.00–13.45 Miksi tieteellistä tietoa voi pitää totena, vaikka sitä ei aina ymmärrä?
Tutkijatohtori Inkeri Koskinen, Helsingin yliopisto
Luentomateriaali
        
13.45–14.00 Yhteenveto ja Akatemiakiitos
Akatemian puheenjohtaja, tietokirjailija Tommi Uschanov ja OTT Matti Kunnas           

Mikkelin Akatemia järjestetään seuraavan kerran 4.–5.1.2019!
Tarkemmat tiedot julkaistaan syksyn aikana.


             
Tunnelmia!