Opiskelutaitoillat verkossa,
lukuvuosi 2016-2017

Kaipaatko tukea opintopolullesi tai haluatko tutustua akateemisen opiskelun eri osa-alueisiin? Tule mukaan verkkovälitteisiin opiskelutaitoiltoihin!
Tilaisuudet toteutetaan verkon välityksellä eli voit osallistua niihin koti- tai työkoneeltasi, jos siinä on kaiuttimet ja nettiyhteys (ei edellytä ohjelma-asennuksia). Kts. ohjeet alta.

KEVÄT 2017

Englanninkielisen tekstin lukeminen keskiviikkona 15.2.2017 klo 17.30-19.00.
Yliopistonlehtori FT Maarit Mutta, Turun yliopisto.

Opiskelun esteettömyys ja oppimisvaikeudet keskiviikkona 8.3.2017 klo 17.30-19.00
Yliopistonopettaja, KT, EO Tarja Ladonlahti, Jyväskylän yliopisto.

Motivaatio ja jaksaminen keskiviikkona 22.3.2017 klo 17.30-19.00.
Yliopistonlehtori, KT Saara Repo, Helsingin yliopisto

Opinnäytetyöntekijän työkalupakki torstaina 20.4.2017 klo 17.30-19.00.
Yliopistonopettaja, KT Sanna Uotinen ja yliopistonopettaja, KT Leena Valkonen, Jyväskylän yliopisto.


Lue lisää opiskelutaidoista osoitteessa www.opiskelutaidot.fi

 

Opis­ke­lu­tai­toil­toihin osal­lis­tu­taan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti osoit­tees­sa:

https://seminar.nordu.net/opiskelutaidot

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set net­ti­yh­tey­del­lä va­rus­te­tun tie­to­ko­neen, jos­sa on kai­ut­ti­met (ei edel­ly­tä oh­jel­ma-asen­nuk­sia). Kir­joi­ta ni­me­si ja osal­lis­tu­mis­paik­ka­kun­ta­si koh­taan Enter as a Guest ja klik­kaa Enter Room –pai­ni­ket­ta. Webinaariin mah­tuu mu­kaan ra­joi­tet­tu mää­rä osal­lis­tu­jia. Yh­teys ava­taan opiskelutaitoiltoina noin puoli tuntia ennen luennon alkamista.