LIITY MIKKELIN KESÄYLIOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN RY:N JÄSENEKSI!

Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö.  Vuosimaksu on 10 €/yksityinen ja 40 €/yhteisö.

Mikkelin kesäyliopisto on perustettu vuonna 1970. Kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n ovat perustaneet Mikkelin kaupunki, Itä-Suomen Instituutin kannatusyhdistys ry, Mikkelin kauppakamari, Mikkelin Nuorkauppakamari, Suomalaisen Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry, Suur-Savon Ekonomit ja Suur-Savon Teknillinen Seura ry.

Mikkelin kesäyliopisto on Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain piiriin Suomen kesäyliopistot ovat kuuluneet vuoden 1999 alusta. Mikkelin kesäyliopisto on Suomen kesäyliopistot ry:n jäsen.

Kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö (lain sanamuoto).

Mikkelin kesäyliopiston toiminta-ajatuksena on tarjota nopeasti, joustavasti ja edullisesti korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Tavoitteemme on erityisesti Mikkelin alueen aikuisväestön sekä alueella toimivien julkisyhteisöjen ja yritysten henkilöstön ammatillisten ja henkilökohtaisten tietojen ja taitojen ajantasaistaminen, syventäminen ja laajentaminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi järjestämme:

• avointa yliopisto-opetusta
• ammatillista täydennyskoulutusta
• työyhteisökohtaista tilauskoulutusta
• koululais- ja lukiolaiskursseja
• ikääntyvien yliopistotoimintaa
• alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia sekä yleisöluentoja

Opetus ja koulutustilaisuudet järjestetään niin, että ne mahdollisimman hyvin vastaavat työssäkäyvien ammatillisia koulutustarpeita niin sisällön, tason, ajoituksen kuin opetusmenetelmien osalta.

Liittyminen kannatusyhdistyksen jäseneksi