Avoinyliopisto.fi on Opintopolku.fi!
Avoimen yliopiston opintotarjontamme löytyy Opintopolku.fi -palvelusta!

Mikkelin kesäyliopiston lukuvuoden 2017-18 avoimen yliopiston opintotarjonta löytyy opintopolku.fi:stä

Mikkelin kesäyliopiston avoimen yliopiston opinnot ovat tarkoitetut kaikille, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta! Opintojen avulla pääset täydentämään ja lisäämään omaa ammatillista osaamistasi sekä päivittämään tietojasi. Alanvaihtajille opinnot tarjoavat mainion tilaisuuden perehtymiseen uuteen aiheeseen – opinnot voivat toimia myös väylänä kohti yliopisto-opintoja ja tutkintoa!

Opintoihin mahdollisesti kuuluvat lähiopetukset järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin ne soveltuvat myös työssäkäyville henkilöille.

Tutustu monipuoliseen ja mielenkiintoiseen opintotarjontaamme!

Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi