Opiskelutaitoillat verkossa,
lukuvuosi 2017-2018

Kaipaatko tukea opintopolullesi tai haluatko tutustua akateemisen opiskelun eri osa-alueisiin? Tule mukaan verkkovälitteisiin opiskelutaitoiltoihin!
Tilaisuudet toteutetaan verkon välityksellä eli voit osallistua niihin koti- tai työkoneeltasi, jos siinä on kaiuttimet ja nettiyhteys (ei edellytä ohjelma-asennuksia). Kts. ohjeet alta.

SYKSY 2017

Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, keskiviikkona 13.9.2017 klo 17.3019.00.
KM Satu Vuoksenranta, Helsingin yliopisto.

Tieteellisten tekstien lukeminen, keskiviikkona 20.9.2017 klo 17.30–19.00.
KM Anne Kautto, Lapin yliopisto.

Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka, keskiviikkona 11.10.2017 klo 17.30–19.00.
Yliopistonlehtori Tiina Tuijula, Turun yliopisto.

Kirjalliset tehtävät tutuiksi, tiistaina 24.10.2016 klo 17.30–19.00.
KM, opinto-ohjaaja Leila Saramäki, Itä-Suomen yliopisto.

Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkeakouluopinnoissa tarvittavat tiedonlähteet? Torstaina 9.11. klo 17.30–19.00.
Informaatikko Maarit Putous, Itä-Suomen yliopisto.

Vinkkejä oikeustieteiden tentteihin – lukeminen ja vastaustekniikka, torstaina 23.11. klo 17.30–19.00.
Luennoijana HTM Anne Turkia, järjestäjänä Snellman-kesäyliopisto.


KEVÄT 2018

Verkko-opiskelun abc – miten verkossa opiskellaan? ti 16.1.2018 klo 17.30-19.00
Suunnittelija Pentti Ojajärvi, Karelia-amk
•    Mihin on hyvä kiinnittää huomiota kun opiskelu tapahtuu verkossa?

Englanninkielisen tekstin lukeminen – how to survive with English literature? Torstaina 8.2.2018 klo 17.30-19.00
University Teacher Bridget Palmer, Turun yliopisto
•    Miten englanninkieliseen materiaaliin kannattaa perehtyä? Vinkkejä sanavaraston laajentamiseen. Suomenkielisen ja englanninkielisen kirjallisuuden erot. Kerro padletissa minkä englanninkielisen kirjan lukeminen on Sinulle tällä hetkellä ajankohtaista? Kirjoista muutamia valitaan yhteiseen tarkasteluun.

Mitä osaan? – Tunnista osaamisesi! Torstaina 15.2.2018 klo 17.30-19.00
Lehtori Johanna Tikkanen & opintojen ohjaaja Raija Lundahl, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
•    Osaamisen tunnistaminen on edellytys osaamisen tunnustamiselle jopa osaksi opintoja.

Miten tulla toimeen esiintymisjännityksen kanssa? Keskiviikkona 28.2.2018 klo 17.30-19.00
Sanna Niskanen, Itä-Suomen yliopisto
•    Jännittääkö esityksen pitäminen, bitchaus tai ryhmässä työskentely? Se on ihan ok ja harjoittelulla pääset eteenpäin.

Opiskelun esteettömyys ja oppimisvaikeudet, tiistaina 20.3.2018 klo 17.30-19.00.
Tarja Ladonlahti, Jyväskylän yliopisto
•    Opiskelua hankaloittavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset esteet. Esteetön opiskelu on erityisesti avoimen yliopiston asia.

Motivaatio ja jaksaminen, keskiviikkona 11.4.2018 klo 17.30-19.00
Yliopistonlehtori KT Saara Repo, Helsingin yliopisto
•    Miten opiskelumotivaatiota voi pitää yllä? Miten voi oppia tarttumaan aktiivisesti opiskeluun, miten voi vahvistaa luottamusta itseensä opiskelijana ja pitää huolta omasta opiskelukyvystään? Alustuksen lisäksi myös keskustelua ja pieniä harjoituksia.

 Opinnäytetyöntekijän työkalupakki, tiistaina 8.5.2018 klo 17.30-19.00
Yliopisto-opettajat Sanna Uotinen ja Leena Valkonen, Jyväskylän yliopisto
•    Millä taidoilla, työkaluilla ja ennen kaikkea asenteella syntyy opinnäytetyö?


Lue lisää opiskelutaidoista osoitteessa www.opiskelutaidot.fi
 

Opis­ke­lu­tai­toil­toihin osal­lis­tu­taan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti osoit­tees­sa:

https://connect.funet.fi/hyay_opiskelutaito/

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set net­ti­yh­tey­del­lä va­rus­te­tun tie­to­ko­neen, jos­sa on kai­ut­ti­met (ei edel­ly­tä oh­jel­ma-asen­nuk­sia). Kir­joi­ta ni­me­si ja osal­lis­tu­mis­paik­ka­kun­ta­si koh­taan Enter as a Guest ja klik­kaa Enter Room –pai­ni­ket­ta. Webinaariin mah­tuu mu­kaan ra­joi­tet­tu mää­rä osal­lis­tu­jia. Yh­teys ava­taan opiskelutaitoiltoina noin puoli tuntia ennen luennon alkamista.