Opiskelutaitoillat verkossa,
lukuvuosi 2017-2018

Kaipaatko tukea opintopolullesi tai haluatko tutustua akateemisen opiskelun eri osa-alueisiin? Tule mukaan verkkovälitteisiin opiskelutaitoiltoihin!
Tilaisuudet toteutetaan verkon välityksellä eli voit osallistua niihin koti- tai työkoneeltasi, jos siinä on kaiuttimet ja nettiyhteys (ei edellytä ohjelma-asennuksia). Kts. ohjeet alta.

SYKSY 2017

Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, keskiviikkona 13.9.2017 klo 17.3019.00.
KM Satu Vuoksenranta, Helsingin yliopisto.

Tieteellisten tekstien lukeminen, keskiviikkona 20.9.2017 klo 17.30–19.00.
KM Anne Kautto, Lapin yliopisto.

Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka, keskiviikkona 11.10.2017 klo 17.30–19.00.
Yliopistonlehtori Tiina Tuijula, Turun yliopisto.

Kirjalliset tehtävät tutuiksi, tiistaina 24.10.2016 klo 17.30–19.00.
KM, opinto-ohjaaja Leila Saramäki, Itä-Suomen yliopisto.

Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkeakouluopinnoissa tarvittavat tiedonlähteet? Torstaina 9.11. klo 17.30–19.00.
Informaatikko Maarit Putous, Itä-Suomen yliopisto.

Vinkkejä oikeustieteiden tentteihin – lukeminen ja vastaustekniikka, torstaina 23.11. klo 17.30–19.00.
Luennoijana HTM Anne Turkia, järjestäjänä Snellman-kesäyliopisto.


KEVÄT 2018 (tarkentuu syksyllä 2017)

Verkko-opiskelun abc – miten verkossa opiskellaan?
Mihin on hyvä kiinnittää huomiota kun opiskelu tapahtuu verkossa?
Tiistaina 16.1.2018 klo 17.30-19.00.

Suunnittelija Pentti Ojajärvi, Karelia-amk.

Englanninkielisen tekstin lukeminen (tammi-helmikuun vaihteessa)
Miten englanninkieliseen materiaaliin kannattaa perehtyä? Vinkkejä sanavaraston laajentamiseen. Suomenkielisen ja englanninkielisen kirjallisuuden erot.

Opiskelun esteettömyys ja oppimisvaikeudet (helmikuussa)
KT, EO Tarja Ladonlahti, Jyväskylän yliopisto

Mitä osaan? – Tunnista osaamisesi! (maalikuussa)
Lehtori, opintojen ohjaaja Raija Lundahl, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyöntekijän työkalupakki
Tiistaina 8.5.2018 (kellonajat vahvistuu myöh).
Yliopisto-opettajat Sanna Uotinen ja Leena Valkonen, Jyväskylän yliopisto

Miten tulla toimeen esiintymisjännityksen kanssa?


Lue lisää opiskelutaidoista osoitteessa www.opiskelutaidot.fi
 

Opis­ke­lu­tai­toil­toihin osal­lis­tu­taan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti osoit­tees­sa:

https://connect.funet.fi/hyay_opiskelutaito/

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set net­ti­yh­tey­del­lä va­rus­te­tun tie­to­ko­neen, jos­sa on kai­ut­ti­met (ei edel­ly­tä oh­jel­ma-asen­nuk­sia). Kir­joi­ta ni­me­si ja osal­lis­tu­mis­paik­ka­kun­ta­si koh­taan Enter as a Guest ja klik­kaa Enter Room –pai­ni­ket­ta. Webinaariin mah­tuu mu­kaan ra­joi­tet­tu mää­rä osal­lis­tu­jia. Yh­teys ava­taan opiskelutaitoiltoina noin puoli tuntia ennen luennon alkamista.