Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (UEF)

Aika
Lähiopetus pe-la 19.-20.1., pe-la 2.-3.2., pe-la 9.-10.2. ja pe-la 16.-17.2.2018,
opetus perjantaisin klo 16.30-20.30 ja lauantaisin klo 9.00-15.45.


Paikka
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 MIKKELI

Sisältö  
Kurssilla opiskelija oppii kuvailemaan havaintoaineiston tunnuslukujen ja kuvioiden avulla sekä tarkastelemaan kahden muuttujan välistä riippuvuutta                      ristiintaulukon ja hajontakuvion avulla. Kurssilla tutustutaan myös havaintoaineiston hankintaan liittyen erilaisiin tutkimusasetelmiin, tilastollisen koesuunnittelun periaatteisiin ja otantatutkimuksen perusmenetelmiin. Lisäksi kurssilla käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita ja todennäköisyysjakaumia.

Tavoite
Tutustua havaintoaineiston hankintamenetelmiin ja sen problematiikkaan. Perehtyä havaintoaineiston kuvailumenetelmiin. Tutustua tilastollisen päätöksenteon perusteiden periaatteisiin.

Huom! Tarkista kurssin soveltuvuus omaan tutkintoosi omasta yliopistostasi! Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään tietokone, läppäri (oma/työ/lainattu).

Edeltävät opinnot                    
Tilastotieteen johdantokurssi edellyttää matematiikan perusvalmiuksia.

Suoritustapa                               
Luennot 34 h, pienryhmäopetus 14 h, kirjallinen kuulustelu.

Opettaja
YTK Mikko Mustonen.

Kirjallisuus                                 
Opiskelijalla tulee olla opintojen aikana jompikumpi seuraavista:
Tilastotieteen perusteet (tekijä Leila Karjalainen, 2010 tai uudempi) TAI Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (tekijä Lauri Nummenmaa, 2011)
Leila Karjalaisen teosta on mahdollisuus ostaa ennen ensimmäisen lähiopetuksen alkua Mikkelin kesäyliopistosta. Lisätietoja saat opintokirjeessä.

Lisätiedot
Opiskelijoilla on käytössä Aducate Moodle -oppimisympäristö Tilastotieteen johdantokurssilla. Moodle kurssiympäristön avulla jaetaan materiaalia, josta tiedotetaan tarkemmin opiskelijaa kurssin alkamisen yhteydessä.

Opintomaksut
Opintomaksu yhteensä 295 €. Maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.                                            

Ilmoittautuminen
7.1.2018 mennessä
Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300, 044 710 4240 tai ilmoittautumislomakkeella.