Tilastotieteen peruskurssi 4 op (UEF)

Aika                                                
Lähiopetus pe-la 16.-17.3., pe-la 23.-24.3., pe-la 13.-14.4. ja pe-la 27.-28.4.2018,
opetus perjantaisin klo 16.30–20.30 ja lauantaisin klo 9.00–16.00.


Paikka 
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli

Sisältö  
Estimointi, hypoteesien testaus (esimerkiksi odotusarvojen t-testit ja riippumattomuus), monimuuttujamenetelmien alkeet (esimerkiksi logistinen regressio, regressioanalyysi ja varianssianalyysi).

Tavoite
Opiskelija oppii analysoimaan havaintoaineistoa ja tulkitsemaan yleisimpien yksinkertaisten tilastollisten analyysien tuloksia. Opiskelija tutustuu monimuuttujamenetelmiin.

Huom!                                           
Tarkista kurssin soveltuvuus omaan tutkintoosi omasta yliopistostasi!
Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään tietokone, läppäri (oma/työ/lainattu).


Edeltävät opinnot
Tilastotieteen johdantokurssi 5 op

Suoritustapa
Luennot 30 h, pienryhmäopetus 20 h, kirjallinen kuulustelu.

Opettaja
YTK Mikko Mustonen.

Kirjallisuus
Luentomoniste sekä lisäksi opiskelijalla tulee olla opintojen aikana jompikumpi seuraavista: Tilastotieteen perusteet (tekijä Leila Karjalainen, 2010 tai uudempi) TAI Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (tekijä Lauri Nummenmaa, 2011).
Leila Karjalaisen teosta on mahdollisuus ostaa ennen ensimmäisen lähiopetuksen alkua Mikkelin kesäyliopistosta. Lisätietoja saat opintokirjeessä

HUOM! Kurssin aikana käydään läpi SPSS-ohjelmaa, joten opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään oma tietokone. Koneelle ladataan opettajan johdolla SPSS-ohjelma, jota kurssin aikana käytetään. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta oman kannettavan mukaan ottamiseen, on kesäyliopistolla muutamia läppäreitä annettavaksi lainaan (ilmoitathan siitä etukäteen kesäyliopiston toimistoon).

Opintomaksut
Opintomaksu yhteensä 295 €. Maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.                                            

Ilmoittautuminen
2.3.2018 mennessä
Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300, 044 710 4240 tai ilmoittautumislomakkeella.