Puheviestintä 2 op (UEF)

Aika
Lähiopetus lauantaisin 3.3., 17.3. ja 24.3.2018 klo 9-16 Mikkelin kesäyliopistossa.

Paikka
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli
 
Tavoite
Opintojaksolla käsitellään vuorovaikutusosaamisen  kehittämistä, vuorovaikutusta omalla tieteen- ja ammattialalla ja harjoitellaan tieteellisen puheenvuoron valmistelua, pitämistä ja pohdintaa. Keskeisiä teemoja ovat asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen, suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa, vuorovaikutusosaamisen kehittäminen ja tieteellinen puheviestintä: esiintymistaito, seminaarikeskustelutaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Sisältö
Vuorovaikutusosaaminen on olennainen osa akateemista asiantuntijuutta. Puheviestinnän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mikä merkitys vuorovaikutusosaamisella on erilaisissa oman alan asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa paitsi toimia, myös suunnitella ja pohtia toimintaansa oman tieteen- ja ammattialansa keskeisissä vuorovaikutustilanteissa itsenäisesti ja yhteistyössä toisten kanssa. Opiskelija osaa tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla ja hyödyntää saamaansa palautetta osaamisensa kehittämisessä.

Opettaja
FM Tiina Liimatainen

Suoritustapa
Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Jatkuva arviointi.

Ilmoittautuminen
18.2.2018 mennessä
Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

Ks. peruutusehdot ja –maksut www.mikkelinkesayliopisto.fi.

Opintomaksu
195 €. Maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.

Järjestäjä
Mikkelin kesäyliopisto