TULOSSA! Avoin yliopisto-opetus lukuvuodelle 2018-2019

Olemme hakeneet seuraavien opintokokonaisuuksien/-jaksojen opintojen järjestämisoikeutta. Järjestämisoikeudet vahvistetaan kevään -18 aikana, joten alla oleva listaus saattaa vielä hieman muuttua. Opintojen osalta opintojaksoissa/-kokonaisuuksissa ja niitä koskevissa tiedusteluissa voit olla yhteydessä tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi tai p. 044 710 4240.
 

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

 • English Academic and Professional Communication 2 op kevät 2018
 • English Academic Reading Skills 2 op
 • Farmasian perusopinnot 25 op
 • Gerontologian perusopinnot 25 op
 • Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op
 • Henkilöstötyön orientoivat opinnot 28 op 
 • Hoitotieteen aineopinnot  31 op
 • Hoitotieteen aineopintojen kandidaatin tutkielma ja seminaari 8 op
 • Johtaminen aineopinnot 30 op
 • Kauppatiede perusopinnot 30 op
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op
 • Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op  
 • Markkinointi aineopinnot 30 op
 • Opetushallinto perusopinnot 25 op
 • Preventiivinen hoitotiede 28 op
 • Psykologian perusopinnot 25 op
 • Puheviestintä 2 op
 • Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op
 • Ruotsin kieli perusopinnot 30 op 
 • Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityön aineopinnot 35 op
 • Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
 • Suomi toisena vieraana kielenä perusopinnot 30 op
 • Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op
 • Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op
 • Tilastollinen ohjelmistokurssi 2 op
 • Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
 • Tilastotieteen peruskurssi 4 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op
 • Työ- ja virkamiesoikeus perusopinnot 25 op
 • Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op  

Jyväskylän yliopisto (JY)

 • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
 • Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op
 • Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op 
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Viestinnän ja median perusopinnot 25 op
 • Viestinnän johtamisen perusteet 5 op 
 • Yrittäjyyden perusteet 5 op 

Turun yliopisto (TY)

 • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op   
 • Muutoksen johtaminen 5 op 
 • Psyykkiset traumat 3 op
 • Sodan historia 5 op
 • Sosiaalipediatria 3 op