Preventiivinen hoitotiede 25 op

Preventiivisen hoitotieteen perusopinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa. Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä edistävässä toiminnassa terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Lisäksi perusopintojen sisältämää tietoa voidaan hyödyntää tutkimus- ja suunnittelutehtävissä terveyspalvelujärjestelmässä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen.

Opinnot soveltuvat terveydenhuollon ammattihenkilöille ja terveyden edistämisen tehtävissä toimiville ja niihin tähtääville. Opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille (pääaine hoitotiede).

Lue lisää Preventiivisen hoitotieteen opinnoista täältä!