Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op

Mitä?

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa, monimuotoinen elämä (25 op), opiskelija löytää selityksiä useisiin laajan mittakaavan, mutta myös pienemmän mittakaavan ilmiöihin:

  • Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Miten energia virtaa ja aineet kiertävät?
  • Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Miksi on niin monenlaisia eliöitä?
  • Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia?
  • Millaisia ilmiöitä järvissä ja merissä tapahtuu ja millaisia vesieliöitä niissä elää? Miten vesiä tulisi hyödyntää?
  • Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itseasiassa tapahtuu? Miten geenit toimivat?

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta

1. Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op
Suoritustapa: Lähiopetus (18 t) pe 21.9. klo 16.30-20, pe 5.10. klo 16.30-20, pe 12.10. klo 16.30-20 ja la 20.10. klo 9-14.30, itsenäinen työskentely verkkoympäristössä, oppimistehtävät ja tentt

Opettajana FT Minna Kosonen

2. Vesi ja vesistöt 5 op
Suoritustapa: Lähiopetus (n. 7-8 t) pe 16.11. klo 16.30-20 sekä toinen kokoontuminen marraskuussa (sovitaan ryhmän kanssa), luentotallenteet, itsenäinen työskentely verkkoympäristössä, tentti

Opettajana FT Minna Kosonen

3. Solun elämä 5 op
Suoritustapa: Lähiopetus (n. 20 t) pe-la 18.-19.1.2019 pe klo 16.30-20 ja la klo 9-14.30, pe-la 15.-16.2.2019 pe klo 16.30-20 ja la klo 9-14.30, luentotallenteet, harjoitukset, tentti/oppimistehtävät

Opettajana FT Minna Kosonen

4. Luonnon monimuotoisuus 5 op
Suoritustapa: Lähiopetus (n. 10 t) pe 8.3.2019 klo 16.30-20 sekä la 6.4.2019 klo 9-14.30, laboratorioharjoitukset (n. 8 t) la 23.3.2019 klo 9-16, harjoitustehtävät, oppimistehtävät, tentti

Opettajana MMM Hanna Kumela

5. Ihminen ja ympäristö 5 op
Suoritustapa: Lähiopetus (n. 16 t) pe 26.4.2019 klo 16.30-20, la 11.5.2019 klo 9-14.30 ja la 25.5.2019 klo 9-14.30, ryhmätyöskentelyä, harjoitukset ja oppimistehtävä/tentti

Opettaja MMM Hanna Kumela

Kenelle?

Opinnoissa opiskelija perehtyy bio- ja ympäristötieteiden perusilmiöihin solutasolla aina ekosysteemeihin saakka

  • Opettajille
  • Yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. lääketiede, biologia)
  • Maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville
  • Biotalousalalla toimiville
  • Luontoharrastajille

Biologian alan tutkinto-opintoja suunnitteleville bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot ovat osa biologian sekä luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelmien opintoja. Opinnoista saa lisääosaamista, jota voi hyödyntää esim. biotalouteen liittyvissä erilaisissa tehtävissä.

Miten?

Opinnoissa on keskeistä oman opettajan antama ryhmäopetus ja -ohjaus. Opintokokonaisuuden jokaisella jaksolla on kontaktiopetusta, ja lisäksi myös itsenäisesti katsottavia luentotallenteita. Suoritusmuotoina ovat ryhmä- ja yksilötehtävät, aineistotehtävät, laboratorioharjoitukset ja tentti.


Opintomaksu

595 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). Opinto-oikeusaika lukuvuosi 2018-2019 (opinto-oikeus päättyy 31.7.2019).

Mikkelin kesäyliopiston peruutusehdot luettavissa täällä.

Ilmoittautuminen
10.9.2018 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoja koulutussuunnittelija Tiina Roikonen p. 044 710 4240 tiina.roikonen(at)mikkelinkesayliopisto.fi