Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat juuri sinulle, joka olet kiinnostunut draamasta taidemuotona sekä haluat oppia hyödyntämään draamaa ja toiminnallisia työtapoja omassa työssäsi.

Opinnot soveltuvat erinomaisesti jokaiselle kasvatus- ja opetustyössä toimivalle: opettajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, teatterikerhojen vetäjille, ohjaustehtävissä toimiville, opiskelijoille sivuaineeksi sekä jokaiselle, joka on kiinnostunut oman ilmaisunsa kehittämisestä! Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine, joka pohjaa vahvasti yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

HYPPÄÄ SIIS ROHKEASTI MUKAAN! Draamakasvatuksen perusopinnot toteutetaan siten, että opetuksessa vuorottelevat lähiopetus (perjantai ilta ja lauantai päivä) ja oppimistehtävät – opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi vuoden aikana.

Opinto-oikeusaika on 1.4.2019-31.3.2020. Tutustu aikatauluihin ja sisältöihin täällä ja hae mukaan!

  • 04.06.2018