Virkamiesoikeus 5 op (UEF)

Täydennä omaa juridista osaamistasi Virkamiesoikeuden (5 op) opinnoilla!

Opintojaksolla saat tuhdin paketin kunnan viranhaltijoiden sekä valtion virkamiesten oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista, virkasuhteen ottamisesta ja virkasuhteen päättämisestä, virkaehtosopimusjärjestelmästä sekä yhteistoimintamenettelystä kunnissa.  Tutustut myös kuntien viranhaltijoiden oikeusasemaan sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskeviin keskeisiin säännöksiin niin, että opit soveltamaan tietoja tyypillisiin virkamiesoikeudellisiin tilanteisiin.

Opintojaksoon kuuluvat luennot 8.–9.2. ja 15.–16.2.2019, pe klo 16.30–20.00 ja la klo 9.00–14.45 Mikkelin kesäyliopistossa sekä tentti (perustuu kirjallisuuteen ja säädöksiin). Tenttipäivät ma 4.3. klo 16–20 ja ma 6.5. klo 16–20 (halutessasi voit osallistua vain luennoille ja jättää tentin suorittamisen pois). Opinnot toimivat erinomaisesti työelämän täydennyskoulutuksena!

Luennoitsijana toimii professori emeritus Tarmo Miettinen, Itä-Suomen yliopistosta.

Opintomaksu 95 €.

Ilmoittautuminen 28.1. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli, p. 044 710 4240.

Lisätiedot jaksosta (kirjallisuus, säädökset) löydät täältä.

Opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta ja järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena – joten ne ovat kaikille avoimia, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintojen avulla voit täydentää ja lisätä omaa ammatillista osaamistasi!

Tieto vie uuteen – www.mikkelinkesayliopisto.fi

  • 05.01.2019