Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Kasvatustieteen perusopinnoista järjestetään yhteinen aloitusinfo keskiviikkona 18.9. klo 16.30-18.00
Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli.


Aloitusinfossa tutustutaan mm. opintojen rakenteeseen, opiskelu- ja suoritustapoihin sekä avoimen yliopiston opintokäytänteisiin, Oppimateriaali-Koppaan ja Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään. Paikalla Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen ja opintojen ryhmänohjaaja Maija Uotila!

Ilmoittaudu aloitusinfoon viim. edellispäivään mennessä, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi tai puh. 044 710 4240.

Tervetuloa tutustumaan kasvatustieteen opintoihin!

  • 13.09.2019