Hoitotieteen aineopinnot 33 op (UEF)

Hoitotieteen opinnoilla vahvistat omaa terveysalan osaamistasi. Kun tavoitteena on esimiestehtävät tai Terveystieteiden maisteri -tutkinto, aloita opiskelu Mikkelin kesäyliopistossa!

Hoitotieteen aineopinnot (33 op) alk. 5.–6.10. lähiopetuksella Mikkelissä!

Opinnoissa pääset perehtymään hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Samalla saat erinomaisia valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä tietoa.

Hoitotieteen opiskelun voit aloittaa suoraan aineopinnoista, kun taustaltasi löytyy jokin seuraavista: terveysalan soveltuva (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto.

Hoitotieteen aineopinnot voit suorittaa kokonaan Mikkelissä, oman työsi ohessa. Lähiopetusta järjestetään yhdellä opintojaksolla, lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä verkossa sekä kirjallisuustenttejä.

Opinnot koostuvat seitsemästä (7) opintojaksosta:

  • Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op, lähiopetus pe-la 5.-6.10. ja yhdistetty kirjallisuus- ja luentotentti
  • Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op, verkko-opetus
  • Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op, verkko-opetus
  • Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa I, 4 op, verkko-opetus
  • Arvot ja etiikka hoitotieteessä 4 op, verkko-opetus
  • Potilasturvallisuus 4 op, verkko-opetus
  • International issues in health care 5 op, verkko-opetus

Opintomaksu 495 e. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä. Opinto-oikeusaika 31.7.2020 asti.

Ilmoittaudu 25.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli, p. 044 710 4240 tai www.mikkelinkesayliopisto.fi/ilmoittautuminen

  • 02.08.2018