Sosiaalityön perus- ja aineopinnot, 25 op + 35 op (UEF)

Aloita Sosiaalityön opiskelu syyskuussa Mikkelin kesäyliopistossa Sosiaalityön perus- ja aineopintojen avulla saat tuntumaa yliopisto-opinnoista! Ja jos haluat tavoitella tutkintoa (YTM), voit avoimen yliopiston opintojen rinnalla suunnitella jo tulevaa tutkintotavoitteista opiskelua.

Sosiaalityön perus- ja aineopinnot ovat suunniteltu siten, että voit suorittaa ne oman työsi ohella. Mahdollinen lähiopetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Muutoin voit suorittaa opintoja joustavasti verkko-opintoina! Sosiaalityön opinnot alkavat syyskuussa.

 

Opinnot soveltuvat sosiaalialalle aikoville, alalla jo työskenteleville, sosionomeille sekä kaikille sosiaalityön kentästä kiinnostuneille. Kun haluat tehdä töitä ihmisten parissa ja vaikuttaa niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisestikin, on sosiaalityön koulutus oikea valinta! Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.
 

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen.

Lue lisää perusopinnoista täältä.

Lue lisää aineopinnoista täältä.

  • 26.05.2019