Viestinnän ja median perusopinnot 25 op (JY)

Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan? Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan?

Aloita suositut Viestinnän ja median perusopinnot 25 op Mikkelin kesäyliopistossa!

Opinnoissa perehdyt työelämän viestinnän erityisalueisiin, mm. vuorovaikutustaitojen merkitykseen työelämässä, tuloksellisen tiimityön lähtökohtien tunnistamiseen ja työhyvinvointiin. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, lähiopetus järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa.  

Viestinnän ja median perusopinnot 25 op koostuvat seuraavasti:

  • Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op, lähiopetus la 9.2. klo 11–16 (huom, johdantoluento klo 10–11) + oppimistehtävä
  • Vies­tin­tä ja vai­kut­ta­mi­nen 5 op, lähiopetus la 13.4.2019, klo 10.00–15.30 + luentotallenteet ja oppimistehtävä
  • Työ­elä­män vies­tin­tä 5 op, verkkovälitteiset luennot 4.–5.10.2019, pe klo 16.30–19.30 ja la klo 9.00–15.00 + oppimistehtävä
  • Me­dia-ana­lyy­si ja me­dia­mai­seman mur­rok­set 5 op, kirjallisuustentti
  • Vies­tin­nän etiik­ka ja nor­mit 5 op, kirjallisuustentti

Opintomaksu 445 € (opinto-oikeusaika 1 vuosi).

Kiinnostuitko? Lisätiedot (jaksokuvaukset, kirjallisuus, ilmoittautuminen 27.1. mennessä) löydät täältä!

Tervetuloa mukaan opiskelemaan!

  • 04.01.2019