Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op (JY)

Mikäli sinulla on jo on hyvin tiedoin / arvosanalla hyvä suoritetut perusopinnot (ilmaisukasvatus/draamapedagogiikka/draamakasvatus; puhe- ja ilmaisukasvatus; draaman ja teatterin opettaminen) hae mukaan Draamakasvatuksen aineopintoihin Mikkelin kesäyliopistoon!

Opinnot on mitoitettu neljälle lukukaudelle (opinto-oikeusaika 1.11.2018–31.10.2020). Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (perjantai-ilta ja lauantai päivä), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävin ja/tai verkkokurssein syvennät lähijaksojen asioita.

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

Lisätietoihin pääset tutustumaan täällä http://bit.ly/draamakasvatuksenao-18 (sisällöt, aikataulut, suoritustavat).

HAKUAIKA 6.–31.8., hakulomakkeen ja ohjeet päivitetään heti haun auettua myös em. sivulle.

Tässä hakemuksessasi kuvaat soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opintoihin, mm. seuraavien asioiden pohjalta

  • Mikä on draaman merkitys yhteiskunnassamme?
  • Miten olet hyödyntänyt perusopintoja?
  • Arvioi opiskeluvalmiuksiasi yliopisto-opinnoissa
  • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta?

Lähde rohkeasti mukaan syventämään draamakasvatuksen osaamistasi!

  • 03.08.2018