Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6 op (JAMK)

Päivitä ammattitaitoasi toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointimenetelmistä! Samalla perehdyt ICF-viitekehykseen ja kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheisiin.

Opintojen lähiopetus järjestetään pe-la 16.-17.11.2018 ja 19.1.2019 (20 t.), pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.00-16.00.
Webinaarit torstai-iltaisin esim. 29.11.; 12.12. ja 9.1.2019 klo 16.30-18.15.
Moodle-tentti 24.1.2019

Opinnot suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää ICF-viitekehyksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaajana, ymmärtää toimijuuden, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteet
  • ymmärtää kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet, dokumentoinnin periaatteet sekä tietää ohjaamisen menetelmiä 
  • tuntee asiakkaan toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteita ja näyttöön perustuvia menetelmiä
  • ymmärtää apuvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä
  • ymmärtää apuvälineprosessin vaiheet

Opintojakso on Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. 

Kiinnostuitko? Tutustu ja lue lisää täältä.

  • 31.07.2018