Preventiivinen hoitotiede 25 op (UEF)

Mitä on preventiivinen hoitotiede?
Opinnoissa pääset keskittymään terveyden edistämiseen sekä pohtimaan, mitä terveys on. Samalla kehität omaa asiantuntijuuttasi näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä. Opinnot antavat valmiuksia osallistua terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä opit arvioimaan ajankohtaisia terveyden edistämisen linjauksia. Opintoja voit hyödyntää terveyttä edistävässä toiminnassa terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä, moniammatillisissa työryhmissä sekä kolmannella sektorilla. Lisäksi perusopintojen sisältämä tieto soveltuu erinomaisesti hyödynnettäväksi tutkimus- ja suunnittelutehtävissä terveyspalvelujärjestelmässä.

Nämä opinnot soveltuvat täydennyskoulutukseksi jokaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle - erityisesti terveyden edistämisen tehtävissä toimiville tai niihin tähtääville! Opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille (pääaine hoitotiede).

Preventiivisen hoitotieteen perusopinnot voit suorittaa kokonaan Mikkelissä, oman työn ohessa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä verkossa sekä kirjallisuustenttejä.

Opinnot koostuvat viidestä (5) opintojaksosta:

  • Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op, lähiopetus la 15.9. klo 10–17 + verkko-opetus 15.9.–15.11.2018
  • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus 5 op, lähiopetus la 10.11. klo 10–17 + verkko-opetus 10.11.–31.12.2018
  • Kulttuurisen hoitotieteen teorioita 4 op, lähiopetus la 19.1. klo 10–17 + verkko-opetus 19.1.–17.3.2019
  • Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op, lähiopetus la 16.3. klo 10–17 + verkko-opetus 16.3.–31.5.2019
  • Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, kirjallisuustentti

Lue lisää opinnoista täällä!

  • 04.08.2018