Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op (JY)

Kaipaatko ideoita organisaatiosi uudistamiseen? Miten johtaa muuttuvassa työelämässä? Vaikuttaako digitaalisuus asiakkaiden käyttäytymiseen? Yksinkertaisesti – kuinka yhdistää teoria liiketoiminnan arkipäivään?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Liiketoimintaosaamisen perusopinnoilla 28 op (JY)!

Opinnot koostuvat liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Saat tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä!

Opintoihin sisältyy luento-opetusta Mikkelin kesäyliopistossa ilta- ja viikonloppuopetuksena sekä tämän lisäksi itsenäisesti suoritettavia tehtäviä/tenttejä/verkkokursseja jaksosta riippuen. Opinnot ovat suoritettavissa joustavasti oman työsi ohella!

Opinnot alkavat Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) -jakson lähiopetuksella lauantaina 23.2.2019 klo 10.00-16.30 Mikkelin kesäyliopistossa!

Tutustu aikatauluun ja sisältöön täältä ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan 13.2. mennessä!

  • 29.06.2018