Psyykkiset traumat 3 op (TY)

Mikkelin kesäyliopisto järjestää Psyykkiset traumat 3 op -opintojakson loka-marraskuussa, alk. 24.9.

Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Opintojen sisältö:

  • Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  • Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  • Trauman asteen arviointimenetelmät
  • Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
  • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  • Traumahoito ja päihdekuntoutus

Psyykkiset traumat -opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen jokaiselle, joka työssään tarvitsee opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Erityisesti opinnot sopivat sosiaali- ja terveysalalla toimiville, kuten sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille, lähi- ja sairaanhoitajille, opetus- ja nuorisoalan työntekijöille, vapaaehtoistyöntekijöille, opettajille, ohjaajille ja perhekotien työntekijöille. Opinnot sopivat myös yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä henkilöille, jotka työssään kohtaavat psyykkisistä traumoista kärsiviä ihmisiä ja sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja nuorisoalan opiskelijoille.

Opintojakso koostuu asiantuntijaluennoista (videoluennot, jotka voit seurata itsenäisesti tai tulla seuraamaan reaaliaikaisesti Mikkelin kesäyliopistoon) sekä kahdesta tutorin vetämästä opintoryhmätapaamisesta. Opintoryhmätapaamiset järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa. Oppimateriaalia löytyy Moodle - verkko-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset opintojakson alussa. Opintojakso suoritetaan oppimispäiväkirjalla kirjallisuuden, videoluentojen sekä pienryhmäopetuksen pohjalta.

Ennen opetuksen alkua opiskelija suorittaa kirjallisuuteen pohjautuvan alkutentin Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on halussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Tentti sisältää monivalinta- ja yhdistämistehtäviä. Tentti suoritetaan itsenäisesti ja tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia.

Tutustu aikatauluihin ja ilmoittaudu mukaan täällä!

  • 04.08.2018