Ajankohtaista

Suosittu Mikko Mustosen Tilastotieteen peruskurssi 4 op (UEF) alk. 16.-17.3.

28.11.2017

Tilastotieteen peruskurssi 4 op (UEF)

Aika: 16.-17.3., 23.-24.3., 13.-14.4. ja 27.-28.4.2018, opetus perjantaisin klo 16.30–20.30 ja lauantaisin klo 9.00–16.00.

Sisältö: Estimointi, hypoteesien testaus (esimerkiksi odotusarvojen t-testit ja riippumattomuus), monimuuttujamenetelmien alkeet (esimerkiksi logistinen regressio, regressioanalyysi ja varianssianalyysi).

Opettaja: YTK Mikko Mustonen

Suoritustapa: Luennot 30 h, pienryhmäopetus 20 h, kirjallinen kuulustelu

Opintomaksu: 295 €

Ilmoittautuminen 2.3. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli, p. 015 210 300, 044 710 4240 tai ilmoittautumislomakkeella.


Mitä kesäyliopisto on?