Ajankohtaista

Lähde mukaan draamakasvatuksen matkalle! Draamakasvatuksen aineopinnot alk. 9.-10.2. ja perusopinnot alk. 6.-7.4.2018!

14.12.2017

Alkamassa toivotut DRAAMAKASVATUKSEN AINEOPINNOT (35 op) helmikuussa 2018 Mikkelissä!

Jos taustaltasi löytyvät edeltävinä opintoina vaaditut Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op vähintään hyvin tiedoin suoritettuina, on sinun mahdollista jatkaa aineopintoihin Mikkelin kesäyliopistossa!

Draamakasvatuksen aineopinnot on mitoitettu neljälle lukukaudelle (opinto-oikeusaika 1.2.2018–1.2.2020). Opiskelu muodostuu perusopintojen tavoin 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (perjantai-ilta ja lauantai päivä), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävin ja/tai verkkokurssein syvennät lähijaksojen asioita.

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

Draamakasvatuksen aineopintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella. Tässä hakemuksessasi kuvaat soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opintoihin, mm. seuraavien asioiden pohjalta

 • Mikä on draaman merkitys yhteiskunnassamme?
 • Miten suhteutat itsesi ja tämänhetkisen osaamisesi käsitykseesi hyvästä draamaopettajuudesta?
 • Miksi juuri sinut tulisi valita draamakasvatuksen aineopiskelijaksi?
 • Miten olet hyödyntänyt perusopintoja?
 • Arvioi opiskeluvalmiuksiasi yliopisto-opinnoissa
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta?

JÄLKIHAKU AVOINNA 15.1.2018 SAAKKA - hakulomakkeen ja ohjeet löydät täältä.
Lue huolellisesti ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen, lomake tulee täyttää kerralla liitteineen.

Valituille opiskelijoille tiedotetaan valinnasta tammikuun loppuun mennessä.

Opintojen aikataulu kevätlukukaudella 2018 (loput aikataulut vahvistetaan opintojen alettua):

 • Orientaatio 9.–10.2.2018, opettajana Mika Terävä
 • Palaute ja arviointi draamakasvatuksessa, verkkokurssi kevät 2018 (maalis-toukokuu)
 • Dramaturgia 9.–10.3.2018, opettajana Enni Junttila
 • Improvisaation jatkokurssi 13.–14.4.2018, opettajana Marianna Räsänen
 • Tanssi-ilmaisu 4.–5.5.2018, opettajana Helena Ratinen
 • Teatteriteoreetikot kesä 2018, opettajana Enni Junttila   

Lisätiedot opinnoista (jaksotiedot) löydät täältä.

Lähde rohkeasti mukaan syventämään draamakasvatuksen osaamistasi!

***

Alkamassa jälleen myös Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) 6.-7.4.2018!
Lisätiedot päivittyvät tammikuun aikana - seuraa sivujamme!


Mitä kesäyliopisto on?