Ajankohtaista

UUSI Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op -jakso alk. 28.10.

04.10.2017

Mitä sairauksia ikääntyminen voi tuoda mukanaan ja miten niitä hoidetaan? Mitä on hyvä lääkehoito? Miten ehkäistä ikääntyvän laitoshoitoon siirtymistä? Mitä saattohoito ja palliatiivinen hoito on tänä päivänä?

Mm. näihin kysymyksiin antaa vastauksen uusi Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op -opintojakso, alk. 28.10.!

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito -opintojaksolla perehdyt vanhuusiän sairauksiin, niiden hoitoon ja kuntoutuksen erityispiirteisiin.  Samalla tutustut laitoshoidon ehkäisyyn tähtäävään toimintatapaan sekä vanhuusiän kuolemaan liittyviin kysymyksiin.

Opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla tai alan järjestöissä työskenteleville sekä opiskelijoille. Opintojaksolle voi myös osallistua yleisestä kiinnostuksesta, esimerkiksi aihepiirin sivutessa läheisten elämäntilannetta.

Opintojen aikataulu Mikkelin kesäyliopistossa:

Verkkovälitteiset opintojakson aloitusluennot lauantaina 28.10. klo 10.15-14.30. Verkkoluennot välitetään reaaliaikaisesti Turun yliopistosta Mikkelin kesäyliopistoon, jonne voit tulla luentoja seuraamaan.

Päivän aikataulu:
Klo 10.15-10.30 Johdanto opiskeluun suunnittelija Johanna Hoffren (verkkovälitteinen luento)
Klo 10.30-12.00 Preventio ja tulevaisuuden haasteet, dosentti Laura Viikari (verkkovälitteinen luento)

Klo 12.00-13.00 lounastauko
Klo 13.00-14.30 Ikääntyneen hyvä lääkehoito, LT Paula Viikari (verkkovälitteinen luento)
Paikalla Mikkelin kesäyliopistossa myös opintojen tutor TtM, YTM Niina Kaukonen

Opintoryhmätapaaminen keskiviikkona 1.11. klo 16.30-19.00, opintojen tutorina TtM, YTM Niina Kaukonen
Orientaatio opintojen sisältöön ja tutustuminen
Vanhus potilaana ja lääkehoito

Opintoryhmätapaaminen keskiviikkona 8.11. klo 16.30-19.00, opintojen tutorina TtM, YTM Niina Kaukonen
Geriatrinen preventio

Verkkovälitteinen luento keskiviikkona 15.11. klo 16.15.-17.45, luennoitsijana LT Maarit Wuorela
Iäkkään munuaisten vajaatoiminta ja vanhuksen virtsatieinfektio

Verkkovälitteinen luento *ajankohta avoin*
Saattohoito ja palliatiivinen hoito

Verkkovälitteinen luento keskiviikkona 29.11. klo 16.15-17.45, luennoitsijana dosentti Laura Viikari
Muistisairaudet
Luennolle valmistaudutaan itseopiskelutehtävän avulla!

Verkkovälitteinen luento maanantaina 4.12. klo 16.15-17.45, luennoitsijana LT Paula Viikari
Kaatuileva vanhus, osteoporoosi, geriatrinen kuntoutus

Verkkovälitteinen luento maanantaina 11.12. klo 16.15.-17.45., luennoitsijana LT Eveliina Upmeier
Kipu, uni ja masennus

Itsenäinen opiskelu (vk 51)
Sydän ja verisuonisairaudet

Opintoryhmätapaaminen keskiviikkona 10.1.2018 klo 16.30-19.00, opintojen tutorina TtM, YTM Niina Kaukonen
Lähestyvä kuolema ja yksilöllisyys

Opintojakso suoritetaan osallistumalla verkkovälitteisille luennoille (itsenäisesti koti-/työkoneelta tai kokoontuen kesäyliopistolle) ja opintoryhmätapaamisiin, jotka järjestetään lähitapaamisina Mikkelin kesäyliopistossa. Jaksoon kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja jakson lopuksi suoritetaan kirjallinen tentti. Tentit (yksi varsinainen tentti ja kaksi uusintamahdollisuutta) järjestetään kevätlukukaudella.

Opintojakson tutorina Mikkelin kesäyliopistossa toimii TtM, YTM Niina Kaukonen.

Jakson kirjallisuus: Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R., Viitanen, M. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. (soveltuvin osin)

Opintomaksu 150 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 14.10. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p. 044 710 4240 tai ilmoittautumislomakkeella.

Tervetuloa opiskelemaan Mikkelin kesäyliopistoon!


Mitä kesäyliopisto on?