Ajankohtaista

TULOSSA! Draamakasvatuksen aineopinnot (35 op) alk. marraskuussa!

27.03.2018

Alkamassa toivotut DRAAMAKASVATUKSEN AINEOPINNOT (35 op) marraskuussa 2018 Mikkelissä!

Jos taustaltasi löytyvät edeltävinä opintoina vaaditut Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op vähintään hyvin tiedoin suoritettuina, on sinun mahdollista jatkaa aineopintoihin Mikkelin kesäyliopistossa!

Draamakasvatuksen aineopinnot on mitoitettu neljälle lukukaudelle. Opiskelu muodostuu perusopintojen tavoin 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (perjantai-ilta ja lauantai päivä), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävin ja/tai verkkokurssein syvennät lähijaksojen asioita.

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

Draamakasvatuksen aineopintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella. Tässä hakemuksessasi kuvaat soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opintoihin, mm. seuraavien asioiden pohjalta

  • Mikä on draaman merkitys yhteiskunnassamme?
  • Miten suhteutat itsesi ja tämänhetkisen osaamisesi käsitykseesi hyvästä draamaopettajuudesta?
  • Miksi juuri sinut tulisi valita draamakasvatuksen aineopiskelijaksi?
  • Miten olet hyödyntänyt perusopintoja?
  • Arvioi opiskeluvalmiuksiasi yliopisto-opinnoissa
  • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta?

HAKUAIKA AVOINNA 6.-31.8.2018! Hakulomake aukeaa kevään aikana.
Hakulomakkeen linkin ohjeineen, sekä lisätiedot opinnoista löydät täältä.


Mitä kesäyliopisto on?