Ajankohtaista

Perhearviointi -koulutus (3 op) alk. 28.8.

12.03.2018

Lähiopetuspäivät: 28.8., 25.9. ja 30.10.2018.

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä on suunniteltu ammattiauttajille ja tutkijoille, jotka tekevät arvioita perhe- elämästä perhesuhteista joko perheen kotona tai vastaanotoilla. Koulutukseen osallistuminen edellyttää työskentelyä perheiden kanssa. Menetelmää voi käyttää joko yksinään tai osana laajempaa arviointikehystä. Se auttaa työntekijää kohtaamaan perheen ja selvittämään, miten sen jäsenet näkevät vahvuutensa ja vaikeutensa, sekä arvioimaan perheen elämää ja sen jäsenten keskinäisiä suhteita eri näkökulmista.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi voi auttaa seuraavissa haasteissa:
● kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
● kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
● kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Niitä ovat
●toimintamalli jolle perhearviointi perustuu, sekä perhearvioinnin tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
●taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
●haastattelumallit, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää
●perhearviointilomakkeet.

Koulutusprosessi vastaa sisällöltään viittä päivää
●joista kolme päivää on lähiopetusta, sisältäen luentoja ja toiminnallisia harjoituksia.
●kahden työpäivän panos kuluu etukäteis- ja välitehtävien suorittamiseen.

Hinta 720 € sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset TÄSTÄ!


Mitä kesäyliopisto on?