Ajankohtaista

NYT Sosiaalityön kandiseminaari 10 op (UEF) alk. 11.11.

10.10.2017

Mikkelin kesäyliopisto järjestää Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op –opintojakson Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tutustu alta ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op (UEF)

Tapaamiset Mikkelin kesäyliopistossa lauantaisin 11.11., 9.12., 20.1., 17.2., 17.3. ja 5.5.2018 klo 10.30–16.00.

Huhtikuussa itsenäistä työskentelyä ja mahdollisesti henkilökohtaisia ohjausaikoja tarpeen mukaan.

Kandidaattiseminaariin tullessa tulee opiskelijalla olla alustava aihealue / tutkimusidea, jota hän aikoo kandidaattiseminaarin aikana työstää pidemmälle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuskysymysten muodostamisen, tieteellisen argumentoinnin ja kirjoittamisen sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen. Tavoitteena on, että kandidaatintutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana.

Sisältö

Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen - ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.

Suoritustapa

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn 30 h, seminaari.

Tutkimussuunnitelman laatiminen kandidaatintutkielmaa varten, suunnitelman esittäminen seminaarissa, oppilasvastaväittäjänä toimiminen, kevään kandikonferenssiin osallistuminen sekä kandidaatin tutkielman itsenäinen laatiminen. Kandikonferenssin voi korvata pitämällä tutkielmastaan esitelmän kansallisella tai kansainvälisellä foorumilla.

Edeltävät opinnot

Kandidaattiseminaari sijoittuu sosiaalityön aineopintojen loppuvaiheeseen. Tapaustutkimus sosiaalityössä -opintojakso ja Tutkiva sosiaalityö-opintojaksot tulee olla suoritettuna ennen kandidaattiseminaarin aloittamista. Tutkielman ideapaperi tulee lähettää kolmea päivää ennen ensimmäistä seminaarikokoontumista opintojakson vastuuopettajalle.

Opettaja

Amanuenssi Anna-Maija Pyykönen, Itä-Suomen yliopisto

Osallistumismaksu

545 € (sis. rekisteröintimaksun). Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

1.11.2017 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.


Mitä kesäyliopisto on?