Ajankohtaista

Kulttuurien kohtaaminen ja monikulttuurinen vuorovaikutus terveydenhuollossa 16.11.

02.10.2017

Koulutuksessa käsitellään monikulttuuriseen vuorovaikutukseen liittyviä näkökulmia terveydenhuollon potilastilanteissa. Koulutuksessa perehdytään keinoihin, joiden avulla voidaan rakentaa yhteisymmärrystä monikulttuurisessa vuorovaikutussuhteessa, jos jompikumpi osapuoli (lääkäri tai potilas, hoitaja tai potilas, sosiaaliohjaaja tai asiakas) on kotoisin eri kulttuurista ja puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Luentojen ohella tehdään lyhyitä harjoituksia ja pohditaan kielen ja kulttuurin vaikutuksia vuorovaikutukseen yhdessä.

• Kielelliset ja kulttuuriset haasteet vuorovaikutustilanteessa:
- kulttuuriset käsitykset terveydestä ja sairastamisesta
- kulttuurin huomioiminen vuorovaikutuksessa
- vieraskielisen kanssa kommunikoiminen: selkokieli ja kehonkieli
- yhteisymmärryksen ja asiakaskeskeisyyden rakentaminen monikulttuurisessa potilas- tai asiakassuhteessa
• Tulkin kanssa toimiminen

Kouluttajana FM Jenny Paananen, Turun yliopisto.
Ilmoittautumiset 8.11. mennessä!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset TÄSTÄ!


Mitä kesäyliopisto on?