Ajankohtaista

Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan? Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan?

04.10.2017

Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan? Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan?

Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaiset viestintä- ja mediailmiöt ovat vallalla yhteiskunnassamme?

Nykypäivän työelämässä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen on tärkeässä roolissa! Viestinnän ja median perusopinnot (25 op) tarjoavat peruskäsitteitä ja lähestymistapoja 2000-luvun viestintä- ja mediamaiseman ymmärtämiseen. Opit myös tarkastelemaan työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta.

Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaista opetusta ja järjestetään avoimen yliopisto opetuksena, joten ne ovat tarkoitettu kaikille – iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintojen avulla voit täydentää ja kehittää omaa ammatillista osaamistasi – tervetuloa mukaan opiskelemaan!

Viestinnän ja median perusopintojen avulla

 • osaat hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
 • tutustut viestinnän ja median murrosten taustalla oleviin keskeisiin median ja teknologian kehityslinjoihin
 • tunnet digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • osaat tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
 • ymmärrät vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet
 • osaat kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
 • ymmärrät viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Opinnot koostuvat seuraavasti;

 • Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op, lähiopetus la 24.2. klo 10.00-16.00 + oppimistehtävä
 • Viestintä ja vaikuttaminen 5 op, lähiopetus la 14.4. klo 10.00-15.30 + luentotallenteet ja oppimistehtävä
 • Työelämän viestintä 5 op, verkkovälitteiset luennot 4.-5.5. pe klo 16.30-19.30 ja la klo 9-15 + oppimistehtävä
 • Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op, kirjallisuustentti
 • Viestinnän etiikka ja normit 5 op, kirjallisuustentti

Opintomaksu 445 €.

Kiinnostuitko? Lisätiedot (jaksokuvaukset, kirjallisuus, ilmoittautuminen 11.2. mennessä) löydät täältä!


Mitä kesäyliopisto on?