Ahaa! -aivotreeniohjaajakoulutus (4 pv)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

05.09.2018 09:00 - 15:30

keskiviikko ja torstai 12.–13.9.2018, klo 9.00–15.30 ja
keskiviikko ja torstai 10.–11.10.2018, klo 9.00–15.30.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Työskenteletkö erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa? Koulutuksessa opit hyödyntämään ohjattuja Ahaa! -tehtäviä, joiden avulla vahvistetaan ja harjoitetaan heikentyneitä tai puutteellisia kognitiivisia taitoja: keskittyminen, muisti, hahmottaminen, päättely ja kieli. Löydä uusi menetelmä, jolla tuet ja vahvistat ohjattavien elämänlaatua ja arjen sujumista.

Opetus- ja kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaiset esim. erityisopettajat, opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammaisten ohjaajat, maahanmuuttajien opettajat ja ohjaajat, toimintaterapeutit, muistihoitajat, kuraattorit, psykologit jne.

Ahaa! -harjoittelu perustuu ohjattuihin ajattelu- ja oppimistaitoja kehittäviin harjoitteisiin ja niiden tuottamien uusien taitojen ja ajattelumallien siirtämiseen osaksi arkea. Ohjattujen Ahaa! -tehtävien avulla voidaan harjoittaa eri syistä aiheutuneita kognitiivisten taitojen heikentymiä tai puutteita.

Kognitiivisten harjoitteiden vahvistetaan ajattelutaitoja ja tuetaan elämänlaatua sekä arjen sujumista. Ohjelmassa on viisi tehtäväsarjaa: keskittyminen, muisti, hahmottaminen, päättely ja kieli.

Kokemukset harjoittelusta ovat olleet myönteisiä: mm. hahmottamisen, keskittymiskyvyn ja ongelmanratkaisutaitojen on koettu parantuneen. Suomalaiseen kontekstiin suunniteltu Ahaa! -ohjelma perustuu samaan teoreettiseen viitekehykseen kuin kansainvälinen Instrumental Enrichment –harjoitusohjelma. Ahaa! –aivotreenitehtävät on kehitetty yhteistyössä Ahaa! – aivotreeniä yhdessä hankkeessa Päijät-Hämeen muistiyhdistyksen ja IE-trainer Päivi Nilivaaran kanssa.

Ammattilaisille suunnatussa kognitiivisen harjoittelun koulutuksessa perehdytään Ahaa -aivotreenimateriaaliin ja sen ohjaamiseen sekä materiaalin pohjana olevaan tutkimustietoon kognitiivisen rakenteen muovautuvuudesta sekä ohjatusta oppimiskokemuksesta.

Koulutuksen rakenne

Keskiviikko 12.9.2018
TEORIA Ahaa! –harjoittelun tausta ja perusteet
Kognitiivisen rakenteen muovautuvuus ja neuroplastisuus (SCM)
SARJA1 Keskittyminen (tarkkaavaisuus ja havainnointi)

Torstai 13.9.2018
TEORIA Ohjattu oppimiskokemus (MLE)
Muistin toimintajärjestelmä
SARJA 1 Keskittyminen (jatkoa)
SARJA 2 Muisti (strategiat ja tukikeinot)

Keskiviikko 10.10.2018
TEORIA Siltaaminen ohjauksessa (transferin rakentaminen arkeen)
SARJA 3 Hahmottaminen (avaruudellinen hahmottaminen ja viitejärjestelmät)
SARJA 4 Päättely (analoginen ja sarjallinen päättely)

Torstai 11.10.2018
TEORIA Yhteenveto ja tehtävien analyysi
SARJA 4 Päättely (jatkoa)
SARJA 5 Kieli (käsitteet ja luova tuottaminen)

KM, työnohjaaja STOry, IE trainer Päivi Nilivaara.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus on toiminnallinen rakentuen aktivoiville luento-osuuksille, osallistujien omille oppimiskokemuksille sekä ohjausharjoituksille ja soveltamistehtäville. Välitehtävänä kokeillaan materiaalia ja havainnoidaan omaa työskentelyä. Toiminnallinen koulutus antaa valmiuksia ja oikeudet Ahaa! - materiaalin käyttöön osana kognitiivista kuntoutusta eri asiakasryhmille sekä osana opetusta eri kouluasteilla. Koulutuksen osallistujat saavat Ahaa! -tehtävämateriaalin käyttöönsä sekä ohjaajan opasaineiston.

540 euroa sisältää opetuksen, Ahaa! -käsikirjan sekä tehtäväaineiston sähköisessä muodossa.

30.08.2018 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 30.8.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.