AVEKKI-koulutus – uhkaavat ja väkivaltatilanteet työyhteisössä ja niiden ennakointi, hallinta ja jälkiselvittely

05.09.2019 11:00 - 26.09.2019 16:00

torstai 5.9. ja 26.9.2019, klo 11.00–16.00 (12 t)

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

AVEKKI on Suomessa kehitetty toimintatapamalli uhkaavien ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja jälkiselvittelyn kautta oppimiseen.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille. Koulutus soveltuu myös oppilaitoksissa työskenteleville. AVEKKI-toimintatapamalli on kehitetty alun perin hoito-organisaatioiden työtilanteisiin, joissa työntekijä joutuu kohtaamaan aggressiivisen potilaan tai asiakkaan.

Uhkaavat ja väkivaltaiset kohtaamiset erilaisissa työyhteisöissä ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti. Erityisesti ilmiö on noussut koskemaan sosiaali- ja terveysalaa sekä koulumaailmaa perusopetuksen ja toisen asteen kouluyhteisöissä. Yksiselitteistä syytä kehitykseen ei varmaankaan voida nimetä, mutta haastavia ja väkivallan uhkaa sisältäviä vuorovaikutustilanteita voidaan ennakoida ja niihin voidaan varautua työyhteisöissä.

AVEKKI -toimintatapamalli on työyhteisöä ja organisaatioita kokonaisvaltaisesti koskeva malli, jossa otetaan myös huomioon yhteiskunnan säätämät aggressiivista ja väkivaltaista toimintaa koskevat lait ja asetukset sekä potilaan hoitoon ja työturvallisuuteen liittyvät lait ja asetukset.

Koulutuksessa perehdytään ennakoivaan, hallittuun ja oppivaan AVEKKI-toimintatapamalliin.  AVEKKI -nimi muodostuu kuudesta sanasta: aggressio, väkivalta, ennaltaehkäisy/hallinta, kehittäminen, koulutus ja integraatio.

AVEKKI-toimintatapamallin tarkoitus on ennaltaehkäistä ja hallita uhkaavia ja väkivaltatilanteita työyhteisössä ja tukea organisaatiossa tehtävää perustyötä.

AVEKKI-toimintapa on prosessimallinen ennakoinnin, hallinnan ja jälkiselvittelyn muodostama kokonaisuus, joka tukee perustehtävän laadullista suorittamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille suunnattu koulutus antaa kattavan kuvan toimintatapamallista, sekä antaa tiedot ja taidot lähteä integroimaan toimintatapaa omaan organisaatioon.Koulutus kokonaisuus pitää sisällään alkukartoituksen, tavoitteiden asettamisen, moniammatillisen yhteistyön vahvistamisen sekä vaikuttavuuden seurannan.

5.9.2019 kello 11-16

 • Alkukartoitus turvallisuusajattelusta
 • AVEKKI-toimintatapamallin perusteet ja koulutuksen tavoitteet
 • Ennakoinnin merkitys haastavien ja väkivaltatilanteiden ehkäisemisessä
 • Minä työntekijänä: vireystila, arvot, asenteet ja motiivit
 • Hallinta: vuorovaikutteinen ja fyysinen
 • Käytännön harjoitteita

26.9.2019 kello 11–16

 • Viestinnän merkitys haastavassa vuorovaikutustilanteessa
 • Toimintatapojen muodostuminen ja kehittäminen
 • Rajoittamisen riskit
 • Sovellettavat lait toiminnan turvaamiseksi
 • Käytännön harjoitteita

Psykiatrinen sairaanhoitaja, AVEKKI-kouluttaja Petri Falck.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

195 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, iltapäiväkahvin ja osallistumistodistuksen.

22.08.2019 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.8.2019 päivää ennen kurssipäivää. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko kurssimaksun.