Brändin rakentaminen 5 op (XAMK)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys

19.10.2018 16:00 - 10.11.2018 15:30

Lähiopetus pe-la 19.–20.10. ja 9.–10.11.2018 (24 t). Pe klo 16.00-20.00 ja la klo 9.00-15.30.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli.

Miten rakennat hyvän brändin? Miten tehdään brändiviestintäsuunnitelmia? Kuinka brändiä hallitaan? Brändäystä tarvitsevat tänä päivänä sekä yritykset, yhteisöt, kunnat että yksityiset ihmiset työnhakijoina. Tule brändäämään!

Koulutus soveltuu laaja-alaisesti eri yrityksille, yhteisöille, julkisen sektorin työntekijöille sekä yksityisille henkilöille, jotka haluavat brändätä omaa osaamistaan.

Opintojakson suoritettuasi:

• ymmärrät asiakasarvon syntyprosessin ja osaat ottaa sen huomioon luodessasi markkinointisuunnitelmia.

• ymmärrät brändin hallinnan keskeisen roolin.

• osaat käyttää eri työkaluja kehittäessäsi ja vahvistaessasi yrityksen brändiä.

• osaat luoda sopivia brändistrategioita ja toteuttaa niitä.

• osaat tehdä sopivia brändiviestintäsuunnitelmia ja toteuttaa niitä tehokkaasti.

  • Mistä asiakasarvo muodostuu ja miten se otetaan huomioon luotaessa markkinointisuunnitelmia?
  • Mikä on brändin hallinnan keskeinen rooli?
  • Mitä eri työkaluja on olemassa ja miten niitä käytetään kehitettäessä ja vahvistettaessa yrityksen brändiä?
  • Miten brändistrategioita luodaan ja toteutetaan?
  • Miten brändiviestintäsuunnitelmia tehdään ja kuinka niitä hyödynnetään tehokkaasti? 

Lehtori, KTM Reijo Honkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Opintojakso on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Palvelumuotoilun opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu. Opiskelijat kirjataan ilmoittautumisen jälkeen Kaakkois-Suomen avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelijoiksi.

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta (n. 24 tuntia). Lähitunnit koostuvat luennoista ja niiden teemoihin liittyvistä keskusteluista sekä pienryhmäharjoituksista. Itsenäisenä opiskeluna (n. 111 tuntia) tehdään oppimistehtäviä ja tiedonhakua. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Arvioinnin perusteena olevaan tehtäväpakettiin kuuluu brändin analysointitehtävä ja brändin kehittämistehtävä.

Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa painotetaan vahvaa teorian hallintaa ja sen luovaa soveltamista käytäntöön.

Kirjallisuus                      

1) Yrityksen  asiakasmarkkinointi. Seija Bergström & Arja Leppänen. Edita. 2015

2) Artikkelit

3) Luentoaineistot

150 €

07.10.2018 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.