Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op (JY)

Opetus ja kasvatus , Kulttuuri ja hyvinvointi

01.11.2018 00:00 - 18.10.2020 00:00

Aineopinnoissa syvennät draaman ohjaamisen taitojasi ja tietojasi esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opit käyttämään draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina. Erinomainen jatko perusopinnoille - mahdollisuus pätevöityä draamaopettajaksi (ilmaisutaidon opettajaksi)!

Lisätietoja löydät klikkaamalla tästä!