Edunvalvontavaltuutuksen ajankohtaispäivä 2018

Juridiikka

14.11.2018 09:00 - 15:00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Koulutuksessa saat vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta.

Koulutus on suunnattu valtakirjoja laativille lakimiehille ja muille asiantuntijoille sekä edunvalvontavaltuutusten ja valtuutettujen kanssa eri tehtävissä tekemisiin joutuville henkilöille: lakimiehet, oikeusavustajat, asianajajat, edunvalvojat ja verohallinnon sekä maistraattien henkilöstö ja pankkien varainhoidon henkilöstö.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan vuonna 2007. Alkuvaiheen jälkeen valtakirjoja on saatettu maistraateissa voimaan jo tuhansia ja määrät kasvavat vuosittain. Samalla myös järjestelmän keskeisimmät ongelmat ovat alkaneet tulla esiin niin valtakirjan laadinnan kuin jo voimaan saatetun valtuutuksenkin näkökulmasta. Esteettömän varavaltuutetun välttämättömyys luopumis- tai lahjoitustilanteissa, tili- tai lupamääräysten tarpeellisuuteen sekä tiedonkulkuun liittyvät kysymykset ja esimerkiksi lasten kesken syntyvät ristiriitaisuudet vain jonkun lapsista hoitaessa vanhemman asioita ovat usein esille nousevia ongelmia. Moni myös pohtii, voiko ja kannattaako tehtäviä jakaa eri valtuutetuille ja millä tavoin. Entä valtakirjan todistaminen, jos valtuuttaja jo on kunnoltaan heikentynyt? Koulutuksessa pyritään löytämään vastauksia edunvalvontavaltuutukseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin lain ja käytännön näkökulmasta.

Koulutuksessa käsiteltävät asiat:

  • Edunvalvontavaltuutuksen käyttöala ja tarve.
  • Valtakirjan laadinta, säilyttäminen, voimaan saattaminen ja peruuttaminen.
  • Valtuuttajan oikeustoimikyky ja todistajien merkitys
  • Kuka valtuutetuksi? Yksi vai useampi valtuutettu? Työnjako vai toissijainen valtuutettu? Entä jos luottohenkilöä ei löydy?
  • Henkilöön liittyvät asiat ja rinnakkaiset määräykset; hoitotahto.
  • Taloudellisten asioiden vähimmäiskontrolli ja mahdollisten lisämääräysten tarve. Valtuuttajan oikeusturva.
  • Vastikkeettomat toimet, luopumiset ja luovutukset. Valtuutuksen rajat.
  • Salassapito ja tiedonsaanti
  • Valtuutuksen päättyminen ja lopputoimet

Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

215 € sisältää opetuksen, monistemateriaalin ja päiväkahvin. Kauppakamarin jäsenille koulutuksen hinnasta 10 % alennus. Muista mainita ilmoittautuessasi jäsenyydestä.

13.11.2018 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 1.11.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.