Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op (TY)

Sosiaali ja terveys, avoin

21.10.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00

Mitä sairauksia ikääntyminen voi tuoda mukanaan ja miten niitä hoidetaan? Kuinka ehkäistä ikääntyvän laitoshoitoon siirtymistä? Mitä saattohoito ja palliatiivinen hoito on tänä päivänä? Tämä uusi opintojakso antaa ajankohtaista tietoa vanhuusiän sairauksista, hyvästä lääkehoidosta, geriatrisesta preventiosta sekä kuolemasta vanhuusiässä.

Opintojakso toteutuu syksyllä 2019. Opintojakso suoritetaan osallistumalla verkkovälitteisille luennoille (5 kertaa) ja opintoryhmätapaamisiin (3 kertaa), jotka järjestetään lähitapaamisina Mikkelin kesäyliopistossa. Jaksoon kuuluu myös itsenäistä opiskelua ja jakson lopuksi suoritetaan kirjallinen tentti.

Tutustu ja lue lisää opinnoista täältä!