Logoterapeuttinen vanhustyön koulutus (20 op) – Vanhustyöntekijä LTI ®

Sosiaali ja terveys

04.10.2018 11:00 - 24.05.2019 16:00

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää 10 lähiopetuspäivää.

Lähiopetuspäivät:
4.–5.10.2018, 22.–23.11.2018, 24.–25.1.2019, 28.–29.3.2019 ja 23.–24.5.2019.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Vahvista vanhustyön osaamistasi ja opi logoterapeuttinen työote – uudenlaista ajattelua hoitotyöhön! Arvostava kohtaaminen luo vanhukselle merkityksellisiä elämänkokemuksia ja lisää elämänlaatua.

Koulutus on tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi hoitotyön ammattilaisille, joilla on tehtäväänsä koulutus ja kokemusta vanhustyöstä sekä halu kehittyä omassa työssään.

Vanhustyöntekijä LTI ® -koulutuksen viitekehyksenä on prof. Viktor E. Franklinin (psykiatri, neurologi ja filosofi) luoma ja hänen oppilaittensa edelleen kehittämä arvo- ja tarkoituskeskeinen lähestymistapa. Se sopii hyvin hoitotyötä ohjaavaksi ajatteluksi ja sovellettavaksi omaan konkreettiseen hoitotyöhön. Logoterapeuttinen työote tukee aiemmalla ammatillisella koulutuksella ja työkokemuksella saatua vanhustyön osaamista ja tuo siihen syvyyttä ja laajuutta, mielekkyyttä ja arvokkuutta. Koulutuksen rakentamisen pohjana ovat Logoterapiainstituutin aiemmin toteuttamat monet logoterapeuttisen vanhustyön kehittämisprosessit erilaisissa työyhteisöissä sekä kokemukset Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamissa kolmivuotisissa hankkeissa logoterapian asiantuntijan roolissa. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen Vanhustyöntekijä LTI ® (Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kehittämä ja Patentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröimä tavaramerkki).

Koulutuksen tavoitteena on:

  • nostaa vanhustyön ammattilaisten uskoa omaan työhönsä ja työn arvostusta,
  • auttaa mielekkään ja tarkoituksellisen perusasennoitumisen ja hoitotyön käytäntöjen löytämistä arkisessa työssä,
  • vahvistaa osaamista vanhuksen elämänlaatua ja merkityksellisen elämän kokemuksia tuottavasta kohtaamisesta ja hoidosta, riippumatta vanhuksen voimista tai toimintakyvystä,
  • oppia hyvää omaisyhteistyötä hoitotavoitteiden saavuttamiseksi,
  • löytää työyhteisöihin ja omaan ammatillisuuteen jatkuvan kehittymisen intoa,
  • vahvistaa työmotivaatiota ja ammattiosaamista sekä työniloa.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kunkin osallistujan kykyä yhteistyöhön, mutta myös vapaisiin ja vastuullisiin valintoihin työssä ja työyhteisössä.

4.–5.10.2018,
torstai klo 11.00–18.00 ja perjantai klo 9.00–16.00

• Mitä logoterapia on? Kokemuksia logoterapian soveltamisesta vanhustyöhön.
• Ihmiskäsitys ja sen merkitys omien voimavarojen ja vanhuksen arvostavan kohtaamisen peruskivenä. Millaisen ihmiskäsityksen pohjalta teen työtäni ja elän elämääni?
• Oman ja vanhuksen haavoittuvuuden kohtaaminen.
• Vanhuus osana elämänkulkua. Mistä löytyy toisen ihmisen avusta riippuvaisen, toimintakyvyltään heikentyneen vanhuksen elämän mieli ja merkitys?
• Ainutlaatuisen ihmisen näkeminen. Välineitä vanhuksen tuntemiseen ihmisenä – yksilökeskeinen elämänsuunnittelu.

22.–23.11.2018,
torstai klo 11.00–18.00 ja perjantai klo 9.00–16.00

• Vanhuksen tarkoituksellinen arki hyvän elämän perustana. Välineitä tarkoituksellisen arjen tukemiseen.
• Kohtaaminen ja arvostava vuorovaikutus. Dialoginen toimintatapa; toisen ihmisen kunnioittaminen ja hänen ainutlaatuisuutensa tunnustaminen, kuunteleminen, odottaminen, suora ja arvostava puhe.
• Yhteistyö omaisten kanssa. Omaisten hätä ja tunteet. Omaiset voimavarana yhteisössä, toimimassa vanhuksen parhaaksi, täydentämässä hänen elämänkaartaan.

24.–25.1.2019
torstai klo 11.00–18.00 ja perjantai klo 9.00–16.00

• Arvot ja tarkoitus työssä. Arvojen kirkastaminen, laajentaminen ja todeksi eläminen työssä. Mistä löytyy työn tarkoituksellisuus?
• Työ osana elämää. Työnteon motiivit, työn tarkoitus ja perustehtävä.
• Logoterapian eväitä työyhteisötaitoihin.
• Voimavaroja, voimanlähteitä ja elämäntaitoja logoterapeuttisesta lähestymistavasta.
• Myötätuntotaidot ja itsemyötätunto.

28.–29.3.2019
torstai klo 11.00–18.00 ja perjantai klo 9.00–16.00

• Tahdon vapaus – itsemääräämisen vahvistaminen ja rajaaminen hoitotyön haasteena.
• Ihmisyyttä ja ammattitaitoa haastavat tilanteet vanhustyössä ja työyhteisössä.
• Kuoleman ja kuolevan kohtaaminen. Lähestyvän kuoleman tietoisuus ja kuolevan rinnalla eläminen. Kuoleman läheisyys osana elämää, eksistentiaalisten kysymysten esille nostajana.
• Osallistujien esille nostamat erityiskysymykset.

23.–24.5.2019
torstai klo 11.00–18.00 ja perjantai klo 9.00–16.00

• Miten turvata kehittyminen tästä eteenpäin?
• Oman osaamisen jakaminen, lopputöiden esittelyt ja koulutuksen päätös

Koulutuspäivien tarkempi sisältö ja painotukset muotoutuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Sosiaaliohjaaja, perushoitaja, työnohjaaja STOry, logoterapeutti LTI ® Minna Laine.

Laine on suunnitellut, johtanut ja toteuttanut logoterapeuttisen vanhustyön kehittämishankkeita ja kouluttanut hoiva-alan eri työyhteisöjä ja ammattilaisia arvo- ja tarkoituskeskeiseen hoitotyöhön jo kymmenisen vuotta.

Lisätietoja: Anne Havukainen rehtori Mikkelin kesäyliopisto anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi puh. 050 367 1449 Minna Laine Sosiaaliohjaaja, perushoitaja, työnohjaaja STOry, logoterapeutti LTI ® minna.laine@pp.nic.fi puh. 040 419 5339

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu. Koulutukseen otetaan 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää
10 lähiopetuspäivää, siten että koulutus sisältää viisi kahden päivän jaksoa.
Pohdinta- ja oppimistehtäviä, jotka perustuvat kirjallisuuteen ja omaan työhön. (Oppimistehtävät valitaan opiskelijoiden tarpeiden pohjalta palvelemaan omaa ja työyhteisön arkityötä. Varsinainen oppiminen tapahtuu oman työn puitteissa sovittavin kehitystehtävin.)
Ryhmämentorointia 15 h/opiskelija, joka tukee oppimista ja kehittymistä ja mielekkyyden kokemuksen lisääntymistä omassa työssä ja työyhteisössä. Toteutus pienryhmissä skype-työskentelynä, mikä edellyttää, että osallistujalla on käytössä tietokone, nettiyhteys, kuulokemikrofoni ja webkamera. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua skype-työskentelyyn myös Mikkelin kesäyliopiston tiloissa.
Oppimislokipäiväkirjan pitämisen, jossa opiskelija seuraa omaa oppimistaan ja kehittymistavoitteiden saavuttamista.
Kirjallisen, omaan työhön kiinnittyvän, lopputyön tekemisen.
 

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n kanssa.

2145 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

12.09.2018 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 12.9.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.