Markkina- ja kilpailuympäristön analyysi 5 op (XAMK)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys

15.03.2019 00:00 - 06.04.2019 00:00

Lähiopetus pe-la 15.–16.3. ja 5.-6.4.2019 (24 t)
perjantaisin klo 16.00-20.00 ja lauantaisin klo 9.00-15.30.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Tiedätkö mitkä ovat yrityksesi kanssa samassa markkina- ja kilpailuympäristösi toimivia yrityksiä ja yhteisöjä? Entä mitkä tekijät vaikuttavat markkinoihin ja kilpailuun? Miten voit hankkia, analysoida ja soveltaa tietoa markkina- ja kilpailuympäristöstä ja hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja oman yrityksesi eduksi?  

Koulutus soveltuu laaja-alaisesti eri alojen yrittäjille ja organisaatioiden myynti- ja markkinointitehtävissä työskenteleville sekä yritysten ja yhteisöjen johtotehtävissä työskenteleville.

Opintojakson suoritettuasi:

  • osaat tunnistaa ja kuvata talouden ilmiöitä ja palvelutalouden vaikutuksia organisaatioiden toimintaan.
  • osaat tunnistaa ja kuvata yrityksen markkina- ja kilpailuympäristöön liittyvää tiedon tarvetta.
  • osaat hankkia ja analysoida yrityksen markkina- ja kilpailuympäristöä koskevaa oleellista tietoa.
  • osaat tehdä johtopäätöksiä ja soveltaa tietoa käytännön päätöksentekoon.

  • Miten palvelutaloutta voidaan kuvata ja millaisia vaikutuksia sillä on yrityksen toimintaan?
  • Mitä ovat yrityksen markkina- ja kilpailuympäristön toimijat sekä vaikuttavat tekijät?
  • Millaista tietoa yritys tarvitsee markkina- ja kilpailuympäristöstään?
  • Miten yritys voi hankkia ja analysoida tietoa markkina- ja kilpailuympäristöstä?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen talouden hallintaan?
  • Miten tietoa käytetään päätöksenteossa?

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta (n. 24 tuntia) ja itsenäisestä opiskelusta. Lähitunnit koostuvat luennoista ja niiden teemoihin liittyvistä keskusteluista sekä pienryhmäharjoituksista. Itsenäisenä opiskeluna (n. 111) tuntia) tehdään oppimistehtäviä ja tiedonhakua. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Arvioinnin perusteena olevaan tehtäväpakettiin kuuluu tiedonhankinta- ja tiedon analysointitehtävä sekä sen pohjalta laadittava uuteen palveluliiketoimintaan liittyvä kehittämistehtävä.Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa painotetaan vahvaa teorian hallintaa ja sen luovaa soveltamista käytäntöön.

Lehtori, KTM Reijo Honkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Opintojakso on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Palvelumuotoilun sekä Myynnin ja markkinoinnin opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu. Opiskelijat kirjataan ilmoittautumisen jälkeen Kaakkois-Suomen avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelijoiksi.

Kirjallisuus
1) Hyvä liiketoimintasuunnitelma. Johannes Hesso. Kauppakamari. 2015 tai 2013.
2) Luento- ja verkkoaineistot

150 €

28.02.2019 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.