Millaisia muutoksia yritysverolainsäädäntöön on tulossa? Miten osakeyhtiön omaa pääomaa voi järjestellä?

Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Juridiikka

13.11.2018 10:00 - 15:30

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Perehdyt ajankohtaisiin yritysverolainsäädännön muutoksiin ja opit uutta osakeyhtiön pääomajärjestelyistä.

Koulutus on tarkoitettu yritysten johdolle ja talousjohdolle sekä yritysten sisäisille tarkastajille ja kirjanpitotoimistojen ammattihenkilöstölle, tilintarkastajille, yritystutkijoille, laskentatoimen opettajille ja verohallinnon henkilöstölle.

Verolainsäädännön muutosehdotukset

Tulolähdejaon muuttaminen

 • Henkilökohtaisen tulolähteen siirtäminen elinkeinotoiminnan tulolähteeseen
 • Mitä yhteisöjä muutos koskee?
 • Henkilökohtaisen tulolähteen omaisuudesta muuksi omaisuudeksi
 • Milloin kiinteistösijoittaminen on kiinteistöliiketoimintaa?
 • Yleishyödylliset yhteisöt kiinteistösijoittajina
 • Muun omaisuuden luovutukset
 • Konserniavustuksen antamismahdollisuuden laajeneminen

Korkovähennysoikeuden rajoitusten muutokset

Veron kiertämissäännöksen tarkistamistarve

Väliyhteisölainsäädännön muutokset

Neuvonantajan ja konsultin verosuunnitteluneuvojen raportointivelvollisuus

Muut muutokset ja EU:ssa vireillä olevat muutosehdotukset


Osakeyhtiön omaan pääomaan liittyvät järjestelyt

Pääoman sijoittaminen

 • Suunnatut annit
 • Suuntaamattomat annit
 • Maksulliset annit
 • Maksuttomat annit
 • Erisarjaiset osakkeet
 • Sijoitukset vapaan oman pääoman rahastoon
 • Pääomalainat
 • Vieraan pääoman konvertointi oman pääoman ehtoiseksi

Varojen jakaminen

 • o Jakokelpoiset varat
 • Vapaan oman pääoman rahaston jakaminen
 • Voiton jakaminen
 • Yhtiön varojen muu käyttö
 • Laiton varojenjako

Omien osakkeiden hankinnat

Yhtiöoikeudellinen menettely, vähemmistönsuoja

 • Verosääntelyn vaikutus ja merkitys yhtiöoikeudellisessa päätöksenteossa

Executive Director, OTT, KTM Markku Järvenoja, Business Tax Services, Ernst & Young Oy.

Markku Järvenoja on tunnettu kouluttaja sadoista yritysverotukseen liittyvistä koulutustilaisuuksista. Hänellä on myös 30 vuoden kokemus yritysverokonsultoinnissa. Hän on kirjoittanut useita yritysverotusta ja verosuunnittelua koskevia kirjoja ja artikkeleita.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

295 € sisältää opetuksen lisäksi koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvit. Kauppakamarin jäsenille koulutuksen hinnasta 10 % alennus. Muista mainita ilmoittautuessasi jäsenyydestä.

12.11.2018 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 1.11.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.