Monikulttuurinen kuolema

Sosiaali ja terveys

15.11.2019 09:00 - 16:00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Kuinka eri uskonnot ja kulttuurit vaikuttavat kuolevan potilaan hoitoon? Toivottu koulutuspäivä siitä, mitä hoitohenkilökunnan tulee ottaa huomioon kohdatessaan työssään kulttuurien monitahoisuutta.

Koulutus on tarkoitettu kuolevan potilaan hoitoon osallistuvalle henkilöstölle: sairaanhoitajille, lääkäreille, perushoitajille sekä teologeille, sosiaalityöntekijöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tässä ajankohtaisessa koulutuspäivässä käsitellään kuoleman roolia ja merkitystä eri kulttuureissa dialogisia opetusmenetelmiä hyödyntäen. Päivän aikana avataan myös eri uskontojen ja kulttuurien käytänteitä kuolemaan liittyen sekä sitä, kuinka nämä näkökulmat vaikuttavat hoitohenkilökunnan tapaan toimia.

Koulutuksen tavoitteena on kuolemaan sekä eri kulttuureihin liittyvän tiedon lisääminen sekä soveltaminen osallistujien toiminta-ympäristössä.

9.00 – 10.00 Orientaatio koulutukseen
10.00 – 11.30 Kulttuurien merkitys ja monitahoisuus
11.30 – 12.15 Lounastauko
12.15 – 13.30 Eri uskontojen näkökulmia kuolemaan
13.30 – 13.45 Kahvitauko
13.45 – 15.45 Kuolemaan liittyviä käytänteitä eri kulttuureissa
15.45 – 16.00 Yhteenveto päivästä

TtT, post-doc tutkija Anja Terkamo-Moisio, Itä-Suomen yliopisto.

TtT Anja Terkamo-Moisiolla on monipuolinen kansainvälinen kokemus opettajana sekä kouluttajana (mm. kutsuluentoja Belgiassa ja Espanjassa). Anjan opetussisältöihin lukeutuvat elämän loppuvaiheeseen liittyvien teemojen lisäksi terveyden edistäminen, etiikka, kulttuurinen hoitotiede sekä tutkimusmenetelmät. Väitöskirjatutkimuksessaan Anja tutki kuolemaan ja eutanasiaan liittyviä asenteita. Koulutustoiminnan lisäksi Anja Terkamo-Moisio toteuttaa tällä hetkellä elämän loppuvaiheen hoidon eettisiin kysymyksiin kohdistuvaa kansainvälistä tutkimushanketta. Hän on osallistunut tutkijana valtakunnallisen hoitotyön suosituksen ”Läheisten tukeminen äkillisen kuoleman jälkeen” laadintaan. Anja on pidetty kouluttaja, jolla on kliinisen kokemuksen lisäksi laaja kansainvälinen kokemus elämän loppuvaiheeseen liittyvien teemojen käsittelystä.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

160 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja päiväkahvin.

01.11.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 1.11.2019 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.