POTILAAN OMAISEN OIKEUDET - henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet

Sosiaali ja terveys

14.11.2019 09:00 - 15:30

torstai 14.11.2019 klo 9.00–15.30

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Koulutus on toivottu, itsenäinen jatko-osa erinomaisen palautteen saaneelle Potilaan itsemääräämisoikeudet – koulutukselle, joka pidettiin keväällä 2019.

Tässä koulutuksessa saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millainen on omaisen tai laillisen edunvalvojan oikeudellinen asema?
 • Millaiset ovat omaisen oikeudet potilaslain mukaan?
 • Millainen oikeudellinen merkitys on omaisen kannanotoilla lääketieteellisten ratkaisujen ja hoidollisten toimenpiteiden suhteen?

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ja yksityiset terveyspalveluyritykset. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, päälliköt, esimiehet, työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet sekä sosiaali- ja potilasasiamiehet ja hoitohenkilökunta.

Koulutus vastaa arjen kysymyksiin innokkaiden omaisten vyörystä ja omaisen oikeuksista suhteessa potilaan oikeuksiin ja terveydenhuollon henkilökunnan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Koska tilanteet ovat monesti arjessa vaikeita, koulutuksessa on myös tilaisuus kysyä ja keskustella. Kouluttaja antaa juridisen vastauksen, jos sellainen on olemassa.

1. Potilaan oikeudet; kertaus

2. Omaisen ja laillisen edunvalvojan oikeudellinen asema

3. Omaisen oikeudet Potilaslain mukaisesti

4. Omaisen tiedonsaantioikeus potilaan terveydentilatiedoista

5. Omaisen kannanottojen oikeudellinen merkitys

 • lääketieteelliset ratkaisut
 • hoidolliset toimenpiteet
 • omaisen intressit, esimerkiksi taloudelliset, omaisen kotirauha

6. Hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet

 • esimiehen työnjohto-oikeus ja -velvollisuus
 • työturvallisuus
 • yksityisyyden suoja
 • työntekijän oikeusturvakeinot

7. Omaisen oikeusturvakeinot

8. Hurjia tilanteita

 • Tapaus 1: Omainen asuu potilaan huoneessa ja puuttuu kaikkeen
 • Tapaus 2: Omainen harrastaa seksiä avuttoman potilaan kanssa
 • Tapaus 3: Omainen vie muistisairaan potilaan tekemään kiinteistönkaupat

Varatuomari, OTM Kaija Kess.

Kaija Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen viimeisimpiä kirjojaan esimiehen työstä ovat Sairauspoissaolot - Esimiehen juridinen  näkökulma (Edita Publishing Oy 2016) ja Epäasiallinen kohtelu - Häirintä ja syrjintä työyhteisössä (Edita Publishing 2012).

Palautteita Potilaan itsemääräämisoikeudet -koulutuksesta (7.2.2019):

 • "Paljon asiaa tiiviissä paketissa. Kohdennettu hyvin osallistujien työyksikköä varten."
 • "Kiinnostava ja selkeä tapa luennoida asioita ja tuoda esimerkkejä selkiyttämään tilanteita."
 • "Erinomainen luennointi, helppo linkittää omaan työelämään."

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

215 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, iltapäiväkahvin ja koulutuksen osallistumistodistuksen.

31.10.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 31.10.2019 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.