Psykoterapian perusteet (30 op) täydennyskoulutusopinnot

Sosiaali ja terveys

27.08.2018 12:00 - 14.05.2019 16:00

Koulutus alkaa 27.-28.8.2018 ja päättyy 13.-14.5.2019.

Seminaaripäivät:
27.-28.8.2018
24.-25.9.2018
29.-30.10.2018
26.-27.11.2018
14.-15.1.2019
11.-12.2.2019
11.-12.3.2019
8.-9.4.2019
13.-14.5.2019

10.-11.6.2019

Seminaaripäivien pituus on klo 12.00 -18.00 (I pv) ja 9.00–16.00 (II pv). Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Siintääkö haaveissasi yliopistollinen psykoterapeuttikoulutus? Vahvista psykoterapeuttista osaamista asiakastyössä. Koulutus täyttää yliopistojen vaatimukset lisäopinnoista ja antaa valmiudet psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattihenkilöstölle. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi, mutta se antaa myös valmiudet hakea psykoterapeutti koulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää hakukriteerit. Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden perustutkintoa ja lisäämään psykoterapeuttista osaamista asiakastyössä. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista (30 op). Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen, kun muu taustakoulutus ja työkokemus täyttävät asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä kriteerit.

 •  Antaa yleisnäkemys ihmisen psyykkistä kasvua ja kehitystä kuvaavista teoreettisista perusteista
 • Lisätä tiedollisia valmiuksia psykiatrisesta diagnostiikasta, mielenterveystyöstä ja psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä eri-ikäisille suunnatuista mielenterveyspalveluiden ja kuntoutuksen järjestelmistä
 • Antaa perustietoa yleisimmistä psykoterapioiden suuntauksista ja vaikuttavuuksista tutkimusten valossa
 • Saada tietoa terapiasuhteen syntymisen edellytyksistä sekä siitä, mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa

 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
 • Opinnäytetyö

27.-28.8.2018

 • Orientoiva aloitusseminaari (koulutusprosessin esittelyä; ryhmäytyminen)
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja oma persoona työvälinenä

24.-25.9.2018

 • Psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä
 • Kriisit ja traumat; teorian ja hoidon perusteet

29.-30.10.2018

 • Lapsen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Nuoren psyykkinen kasvu ja kehitys

26.-27.11.2018

 • Vanhemmuus, psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Perheen psyykkinen kasvu ja kehitys

14.-15.1.2019

 • Lasten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
 • Nuorten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt

11.-12.2.2019

 • Aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
 • Lasten mielenterveys ja hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

11.-12.3.2019

 • Nuorten mielenterveys ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • Aikuisten mielenterveys ja psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

8.-9.4.2019

 • Mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä

13.-14.5.2019

 • Psykoterapian yleiset ja erityiset vaikuttavuustekijät
 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa ja mitä ominaisuuksia terapeutilta edellytetään

10.-11.6.2019

 • Päättötöiden esittäminen
 • Koulutuksen päätös; todistusten jako ja kahvit

Sari Takkinen, TtK, psykoterapeutti, työnohjaaja, EMDR-terapeutti
Sirpa Kaakinen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämishanke.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu

Koulutuksesta vastaavat yhteisöt
Mikkelin kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksen kanssa psykoterapian perusteet – täydennyskoulutusohjelman. Suomen mielenterveysseuralla on vahva kokemus psykoterapiakoulutusten järjestämisestä jo yli kolmenkymmenen vuoden ajalta.

2 950 euroa (alv 0 %).

22.08.2018 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 13.8.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.