Psykoterapian perusteet (30 op) täydennyskoulutusopinnot

Sosiaali ja terveys

01.01.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

ENNAKKOTIETO! Tarkemmat tiedot päivitetään elokuun aikana.

 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämishanke.

Päivitetään elokuun aikana.