Sosiaalipediatria 2 op (TY)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

01.01.2019 00:00 - 31.07.2019 00:00

Suurin osa lapsista elää hyvässä kasvuympäristössä, joka ei vaaranna lapsen kehitystä. Huomattava osa lapsista elää kuitenkin ympäristössä, joka uhkaa heidän tervettä kasvuaan ja kehitystään. Opintojaksolla perehdyt moniin lapsen kaltoinkohtelun kysymyksiin sekä saat tietoa lastensuojelusta ja sen lainsäädännöstä.

Opintojaksolla opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia lasten kaltoinkohtelun muotoja: laiminlyönti, fyysinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö, emotionaalinen kaltoin kohtelu ja lapselle aiheutettu tai sepitetty sairaus. Opiskelija ymmärtää, miten perheväkivalta ja vanhempien päihteiden käyttö vaikuttaa lapsuuteen. Opintojaksolla perehdytään myös lastensuojelulainsäädäntöön sekä lastensuojeluilmoitusmenettelyyn.

Opintojaksoon sisältyy verkkovälitteisiä luentoja ja opintojen päätteeksi suoritetaa perinteinen tentti.

Lisätiedot päivietään syksyn 2018 aikana tähän.