Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä

Juridiikka

24.04.2019 09:00 - 15:00

keskiviikko 24.4.2019, klo 9.00–15.00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Miten välttää testamentin laadinnassa testamentin aukollisuus ja kaavamaisuuden mukanaan tuomat vaikeudet? Koulutuksesta opit vaihtoehtoja erilaisten testamenttitilanteiden hallintaan.

Koulutus on tarkoitettu testamenttikysymysten kanssa toimiville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle sekä edunvalvontasektorilla toimiville.

Tuomioistuimessa testamenttiasiat ovat yleensä moite- tai tulkintariitoja, jotka käydään testaattorin kuoleman jälkeen. Usein kysymys on jälkikäteen saatavissa olevan ehkä niukan näytön arvioinnista sekä tulkintariidoissa testamentin aukollisuuden ja kaavamaisuuden tuottamista vaikeuksista. Oikeuskäytäntö antaa – tulkintalinjausten ohella – arvokasta tietoa nimenomaan testamentin laadintavaihetta ajatellen. Vastaavasti kokemukset erilaisten testamenttien täytäntöönpanosta kuolinpesissä kertovat paljon järjestelyjen toimivuudesta. Huomattava osa ongelmista olisi vältettävissä asianmukaisesti laaditun ja myös ajan tasalla pidetyn testamentin avulla. Myös testamentin lainvoimaistumiseen liittyvät perillisten ja testamentinsaajien toimet ja tahdonilmaisut ovat keskeisiä niin oikeudenmenetysten välttämisen kuin pesänselvityksen ja jaon loppuun saattamisen kannalta.

Koulutuksessa tarkastellaan testamenttikysymyksiä sekä tuomioistuinriitojen, kuolinpesäkäytännön että testamentin laadinnan näkökulmasta ja pyritään antamaan osallistujille vaihtoehtoja erilaisten testamenttitilanteiden hallintaan.

  • Testamenttausvapauden rajat: lesken vähimmäissuoja ja lakiosa
  • Kuolemanvaraisvakuutukset ja testamentti
  • Keskinäisen testamentin hyödyt ja riskit
  • Yleisjälkisäädös, legaatti vai jako-ohje?
  • Hallinta vai omistusoikeus?
  • Testamentin peruuttamiseen liittyvät ongelmat
  • Testamentin tiedoksianto, moiteoikeudesta luopuminen ja hyväksyminen – toimien sitovuus ja ulottuvuus
  • Testamentista luopuminen ja sijaantulo
  • Verokysymyksiä. Luovuttavaksi tehtävä testamentti
  • Edunvalvontavaltakirja jäämistösuunnittelun näkökulmasta

Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

235 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, osallistumistodistuksen ja päiväkahvin. Etelä-Savon kauppakamarin jäsenille koulutuksen hinnasta 10 % alennus, muista mainita ilmoittautuessasi jäsenyydestä.

23.04.2019 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.4.2019 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko kurssimaksun.