Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6 op (JAMK)

Sosiaali ja terveys

16.11.2018 16:30 - 24.01.2019 00:00

Lähiopetus pe-la 16.-17.11.2018 ja 19.1.2019 (20 t.)
pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.00-16.00.

Webinaarit torstai-iltaisin esim. 29.11.; 12.12. ja 9.1.2019 klo 16.30-18.15.

Moodle-tentti 24.1.2019

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Päivitä ammattitaitoasi toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointimenetelmistä! Samalla perehdyt ICF-viitekehykseen ja kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheisiin.

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalalla toimivat ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää ICF-viitekehyksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaajana. ymmärtää toimijuuden, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteet
 • ymmärtää kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet, dokumentoinnin periaatteet sekä tietää ohjaamisen menetelmiä 
 • tuntee asiakkaan toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteita ja näyttöön perustuvia menetelmiä
 • ymmärtää apuvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä
 • ymmärtää apuvälineprosessin vaiheet

 • ICF-viitekehys asiakaslähtöisen ja moniammatillisen työn jäsentäjänä: yhteinen kieli ja käsitteet, toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaus ja edistäminen.
 • Toimintakyvyn, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteiden teoreettiset perusteet.
 • Kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessin vaiheet ja periaatteet elämänkulun eri vaiheissa.
 • Toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmät ja mittarit sekä arvioinnin tulosten dokumentointi.
 • Tutustuminen toimintakyvyn arviointimenetelmiin ja mittareihin.
 • Toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta edistävät apuvälineet kuten liikkumisen ja kommunikaation apuvälineet sekä pienapuvälineet.
 • Apuvälinepalveluprosessi.
 • Eri toimintaympäristöjen esteettömyys.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Lehtori, TtM Teppo Karapalo ja lehtori, FM, AmO Raija Lundahl, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opintojakso on Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.Opiskelijat rekisteröityvät Ilmoittautumisen jälkeen Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiksi. Lisätietoja opinnoista antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso sisältää luentoja, työpajoja ja seminaarityyppistä työskentelyä lähiopetuksena noin 20 tuntia, webinaareja noin 8 tuntia. Itsenäinen opiskelu sisältää oppimistehtävien tekemistä ja opiskelumateriaaleihin tutustumista sekä itse- ja vertaisarvioinnin tekemisen.

Numeerinen arviointi 0-5 koostuu yksilötehtävästä (3 op) Case tehtävä; ICF ja toimintakyvyn arviointi, apuvälineet ja apuvälineprosessi ja kirjatentistä (2 op): Toimintakyvyn, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteet ja kuntoutus- ja palveluprosessi, ohjaamisen perusteet.

Kirjallisuus

Autti-Rämö Ilona, Salminen Anna-Liisa, Rajavaara Marketta, Ylinen Aarne (toim.) 2016. Kuntoutuminen, s. 20-73, 206-224, 347-363. E-kirja www.oppiportti.fi/op/opk04612
Helminen Jari. 2017. Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa.
ICF-luokitus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
Motivoivan keskustelun verkkokurssi. Duodecim.https://www.oppiportti.fi/op/dvk00017
Osallisuus. THL. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus
Terveyskylä.fi. Apuvälineet. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/ammattilaisille/apuv%C3%A4lineet
Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto. TOIMIA-tietokanta. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/
Vehviläinen Sanna. 2014. Ohjaustyön opas: yhteistyössä kohti toimijuutta.
Opiskelun tukimateriaalina ajankohtaiset julkaisut
Innokylä-avoin innovaatioyhteisö. ICF-verkosto. ICF-materiaalit.https://www.innokyla.fi/web/verkosto567246/materiaalit
Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T., & Mäkelä, J. 2011. Onnistuuko ohjaus. Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Helsinki: Edita.

165 €

29.10.2018 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.