Tolkkua talousviestintään – miten esitän havainnollisesti talouden luvut yritysjohdolle ja asiakkaalle?

Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Ilmoittaudu nyt , Kielet ja viestintä

09.10.2019 09:00 - 15:45

keskiviikko 9.10.2019 kello 9.00–15.45

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Koulutus nivoo yhteen strategian, johtamisen, talouden ja viestinnän!
Viestimällä organisaation taloudesta kiinnostavalla tavalla voidaan vaikuttaa, saada aikaan muutos ja luoda lisäarvoa organisaatioon.

Taloushallinnon ammattilaiset, tilitoimistojen omistajat, toimitusjohtajat sekä asiantuntijat ja kaikki ne, jotka haluavat lisää tietoa ja taitoja organisaationsa talouden asioiden viestintään ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen.

Tulevaisuudessa taloushallinnossa ja tilitoimistotyössä viestintä ja vuorovaikutus tulevat nousemaan avainrooliin. Miten numeroilla voi luoda liiketoiminnalle tai asiakkaalle lisäarvoa esittämällä numerot ja niiden taustat lyhyesti, perustellusti ja visuaalisesti havainnollisesti?

Koulutuksen tavoitteena on tarjota taloushallinnon ammattilaisille ja tilitoimistoyrittäjille uutta viestinnällistä näkökulmaa toimintansa kehittämiseen ja ideoita numeroiden esittämiseen. Miten tehdä talouden luvut helpommaksi hahmottaa ja miten niitä voi entistä paremmin havainnollistaa asiakkaan tai yritysjohdon tueksi? Jokainen numero on itsessään viesti, mutta tarvitsee tuekseen taustat ja syyt poikkeamaan. Viestimällä kiinnostavalla tavalla voidaan vaikuttaa, saada aikaan muutos ja luoda lisäarvoa organisaatioon. Koulutus nivoo yhteen strategian, johtamisen, talouden ja viestinnän.

Tässä koulutuksessa osallistujat saavat:

 • ajatuksia oman osaamisen kehittämiseen ja taloushallinnon kehittyvään rooliin yritysjohdon tukena
 • vinkkejä numeroiden avaamiseen, havainnollistamiseen ja kiteyttämiseen
 • ideoita sisäisen tai ulkoisen asiakastyytyväisyyden kehittämiseen

Taloushallinnon asiantuntijasta yritysjohdon konsultiksi

 • mikä omassa roolissa muuttuu?
 • mitä uutta osaamista tarvitaan?

Taloushallinto yritys- ja liiketoimintajohdon tukena

 • mikä yritysjohtoa kiinnostaa ja miten yritys hyödyntää numeroita hallituksessa, henkilöstöinfoissa ja somessa?
 • miten esittää numerot, kuvata asiat, analysoida poikkeamat ja arvioida tulevaisuutta johtoa kiinnostavalla tavalla?
 • miten havainnollistaa ja kiteyttää yrityksen avaintiedot?

Asiakaskokemus

 • ihmiset/ asiakkaat ovat erilaisia
 • asiakkaan odotukset – palveluntarjoajan asiakaslupaus
 • viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  • mitä, milloin ja miten?

Fil.kand, viestintäkonsultti Maija Harsu, MH Consulting.

Maija Harsulla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista rahoituksen ja viestinnän tehtävistä sekä laaja käytännön viestinnän kokemus niin pankki-, teollisuus- kuin viestintäsektoriltakin. Maija Harsun osaamisalueita ovat johtamis- ja muutosviestintä sekä talous- ja sijoittajaviestintä. Hän on kouluttanut mm. Vaasan yliopiston Lévon instituutissa, Inforissa, Kauppakamareissa, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

245 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, osallistumistodistuksen ja päiväkahvin. Etelä-Savon Kauppakamarin jäsenille koulutuksen hinnasta 10 % alennus, muista mainita ilmoittautuessasi jäsenyydestä.

26.09.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 26.9.2019 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.