Tukioppilaiden peruskoulutus 3.–4.5.2019

Lapset ja nuoret

03.05.2019 09:00 - 04.05.2019 14:00

pe-la 3.–4.5.2019
koulutusta perjantaina klo 9.00–15.30 ja lauantaina klo 9.00–14.00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Tukioppilaana toimimisesta kiinnostuneet oppilaat. Tukioppilaiden tulee olla vähintään kahdeksasluokkalaisia.

Tukioppilastoiminnan peruskoulutuksessa käsitellään toiminnan perusteita ja tavoitteita sekä tukioppilaan tehtäviä. Koulutuksessa käydään läpi ryhmädynamiikkaa, ryhmänohjaamista ja erilaisia toimintamuotoja, kuten kiusaamisen ehkäisyä ja somen mahdollisuuksia.

Tukioppilaana toimiminen
• Nykyinen tukioppilastoiminta ja toimintamuodot
• Tukioppilastoiminnan yleiset tavoitteet
• Tukioppilastoiminnan perusteet ja mandaatti
• Oman koulun tavoitteet tukioppilastoiminnalle

Ryhmäytymisen merkitys tukioppilastoiminnassa            
• Tukioppilastoiminta osana koulun hyvää yhteishenkeä ja positiivista ilmapiiriä
• Tullaan tutuiksi – ryhmänohjaamisen, tavoitteellisen ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan ymmärtäminen
• Koulun luovan ja myönteisen vuorovaikutuskulttuurin merkitys esim. yksinäisten oppilaiden ja kummiluokan tukemisessa

Kummiluokkatunti
• mitä se voisi pitää sisällään?
• kohderyhmä ja mitä tavoitellaan?

Nettikiusaamiseen puuttuminen
• sosiaalisen median vaarat ja mahdollisuudet

Osallistavaa käytännön ohjausharjoittelua ja palautetta           

Molempina päivinä 45 minuutin lounastauko ja tarvittaessa pienempiä taukoja.

Priitta Lahtinen, MLL:n Järvi-Suomen piiri.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

44 € (sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin).

11.04.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 11.4.2019 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.