Työelämän lainsäädäntö ja työyhteisötaidot

Markkinointi, talous ja yrittäjyys

07.04.2020 09:00 - 16:00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

 • Miten työyhteisöstä tehdään yhdessä toimiva?
 • Millaisia työyhteisötaitoja jokainen työntekijä ja esimies tarvitsee?
 • Mitkä lait määrittelevät pelisäännöt työelämässä toimimiselle?

Koulutus soveltuu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa eri työtehtävissä työskenteleville.

Toimiva työyhteisö muodostuu yhteisistä pelisäännöistä ja jokaisen työyhteisön jäsenen työyhteisötaidoista. Työpaikoilla toimimista säätelevät monet työelämään liittyvät lait. Esimiehet ja johtajat ovat vastuussa siitä, että työelämän lainsäädäntöä noudatetaan. Työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet määrittyvät työehtosopimuksen ja työelämän lainsäädännön kautta.

Työyhteisötaidot vaikuttavat jokaisessa organisaatiossa työilmapiiriin, työhyvinvointiin, työntekemisen tavoitteiden saavuttamiseen ja organisaation tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Työyhteisötaidot liittyvät työyhteisön vuorovaikutukseen ja vuorovaikutussuhteisiin sekä yhteiseen tekemiseen. Työyhteisötaidot ovat opittavissa olevia, kehitettäviä ja vahvistettavia taitoja. Työyhteisötaitoja tulisi kehittää osana organisaation, työyhteisön ja tiimien toiminnan kehittämistä.

Työelämää säätelevä lainsäädäntö

 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta; tasa-arvolaki (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
 • Vuosilomalaki (162/2005)
 • Työaikalaki (872/2019) 
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä; työelämän tietosuojalaki (759/2004)
 • Rikoslaki (39/1889)
 • Työehtosopimukset

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet

Työyhteisötaidot      

Rakentava vuorovaikutus työelämässä

HTT Mervi Parviainen.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

185 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, osallistumistodistuksen ja päiväkahvin.

26.03.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 26.3.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.