Työlainsäädännön uutuuksia ja yhteistoimintamenettelyn käytännöt

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Kulttuuri ja hyvinvointi , Juridiikka , Kielet ja viestintä

01.11.2018 09:00 - 16:00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Toimitko työnantajana tai työnantajan edustajana yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla? Työlainsäädäntö luo raamit niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Tule päivittämään tietosi uudistuvasta työlainsäädännöstä ja yhteistoimintamenettelystä!

Koulutus on tarkoitettu eri toimialoilla työskenteleville esimiehille ja työnantajana toimiville ja henkilöstöhallinnosta vastaaville henkilöille yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla.

Nollatuntisopimuksia koskeva uusi lainsäädäntö voimaan 1.6.2018

 • ns. vaihtelevan työajan sopimus ja sen tekemisen edellytykset
 • neuvotteluvelvollisuus
 • sairausajan ja irtisanomisajan palkan maksu
 • muutokset työaikalakiin

Työsopimuslain muutos (eduskunnan käsittelyssä)

 • Yksilöllisen irtisanomisperusteen keventäminen
  • alle 20 henkeä työllistävät yritykset

Laki yksityisyyden suojasta työelämästä annetun lain muuttamisesta (eduskunnan käsittelyssä)

 • EU tietosuoja-asetus
 • muutokset voimassaolevaan lainsäädäntöön; mm. työntekijältä vaadittavan suostumuksen osalta

Yhteistoimintamenettely yrityksissä ja kunnissa

 • suunnitteilla olevat muutokset;
  • ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia?
  • minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää?
  • minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä?
  • tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä?
 • henkilöstön tiedonsaantioikeus
 • seuraamusjärjestelmän ajantasaisuus
 • taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet
 • suhde henkilökohtaisiin irtisanomisperusteisiin

Koulutuksen sisältö tarkentuu vielä eduskunnan lainsäädäntökäsittelyn perusteella.

Varatuomari, OTM Kaija Kess.

Kaija Kess on kokenut kouluttaja ja työyhteisöjen ongelmatilanteiden ratkaisija. Hänen viimeisimpiä kirjojaan esimiehen työstä ovat Sairauspoissaolot - Esimiehen juridinen näkökulma (Edita Publishing Oy 2016) ja Epäasiallinen kohtelu - Häirintä ja syrjintä työyhteisössä (Edita Publishing 2012). 

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu .

215 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, päiväkahvin ja osallistumistodistuksen.

31.10.2018 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 18.10.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.