Työyhteisösovitteluvalmennus

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Kulttuuri ja hyvinvointi , Juridiikka , Ilmoittaudu nyt , Kielet ja viestintä

20.03.2019 09:30 - 04.06.2019 16:00

20.–21.3.2019 ja 4.6.2019 (28 tuntia)

keskiviikko 20.3.2019 klo 9.30–18.30
torstai 21.3.2019 klo 8.00–­­16.00

tiistai 4.6.2019 klo 9.00-16.00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Työyhteisöissä usein vältellään konfliktien avointa käsittelyä. Oikeastaan turhaa, sillä työyhteisön konfliktit tarjoavat mahdollisuuden työyhteisössä oppimiseen. Ratkaistu konflikti vahvistaa työntekijöiden vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauhan, parantaa työilmapiiriä ja vahvistaa työntekijöiden keskinäistä luottamusta työyhteisössä.

Työyhteisösovittelu on nopea, tehokas ja tieteellisesti tutkittu menetelmä työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen.  

HR-henkilöstö, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin esimiehet ja johtajat, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet.

Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään heidän omassa hallussaan olevan tiedon ja voiman ratkaista konfliktitilanteita. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

Sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovittelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi sekä luoda ilmapiiri, joka sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun.

Sovitteluprosessin aikana osapuolille avautuu uusia näkökulmia ja osapuolten ymmärrys toisen tilanteesta lisääntyy. Sovittelu on siihen osallistuville henkilöille vahva oppimisprosessi. Keskustelut perustuvat vastuuseen omista tunteista ja käyttäytymisestä. Prosessin aikana opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista. Sovitteluprosessissa saadaan aikaan keskustelujen kautta sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sovittelun jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen.                     

Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat niin sanottuun sovittelumenetelmään. Valmennuksen aikana harjoitellaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhteisiin soveltaen.

Valmennuksen osaamistavoitteina ovat:

 1. ymmärryksen lisääminen konfliktin syntymisen ja kasvamisen syistä sekä sovittelusta konfliktien ratkaisukeinona
 2. valmiuden lisääminen ihmisten välisten ristiriitojen sovitteluun työyhteisössä korostamalla ihmiskeskeistä lähestymistapaa
 3. ymmärryksen lisääminen ihmisten erilaisuuden ja erilaisen ajattelun vaikutuksista yhteistyöhön
 4. ymmärryksen lisääminen sovitteluprosessin eri vaiheista ja sovittelussa käytettävien menetelmien sisällöistä
 5. työyhteisösovittelussa tarvittavien havainnointi- ja ohjaustaitojen tunnistaminen
 6. tiedon ja ymmärryksen lisääminen siitä, millaisiin tilanteisiin sovitteluprosessi sopii
 7. sovittelun hengen ymmärtäminen ja sisäistäminen osaksi arkipäivän toimintaa, vaikka ei toimisikaan varsinaisen sovittelijan roolissa

keskiviikko 20.3.2019       

I Moduuli – Työyhteisösovittelun lähtökohdat

09.00–09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30–10.30 Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset          

10.30–12.00 Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen työyhteisössä       
Restoratiivinen sovittelu        
Sovittelu ja oppiminen

12.00–13.00 Lounas

13.00–15.00 Sovitteluharjoitusten arviointia    

15.00–15.30 Iltapäiväkahvi

15.30–18.30 Sovitteluharjoitusten arviointia

torstai 21.3.2019

08.00–10.00  Sovitteluharjoitusten arviointi               
Sovitteluun liittyvä juridiikka    

10.00–11.30 Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus
Sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli    

11.30–12.30 Lounas        

12.30–14.15 Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa
Kielen ja puheen vaikutus todellisuuden muuttamisessa

14.15–14.30 Iltapäiväkahvi

14.30–16.00 Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
Tutkimustuloksia, yhteenveto, valmennuksen päätös

tiistai 4.6.2019

II Moduuli – Sovittelukokemuksista oppiminen ja sovittelijan kasvu


09.00–09.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja valmennuspäivän avaus

09.15–11.30 Välitehtävien käsittelyä: kokemusten jakamista, kysymyksiä ja vastauksia    

 • mitä kysymyksiä sovitteluista on herännyt?
 • mikä on koettu vaikeana?
 • mikä on ollut toimivaa?
 • miten haluaisin sovittelijana kehittyä?
 •  osallistujien ja kouluttajan yhteistä reflektointia

11.30–12.30 Lounas

12.30–14.00 Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia

14.00–14.15 Iltapäiväkahvi

14.15 –14.45 Sovittelua edistävä johtajuus    

14.45–16.00 Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan vastuut
Yhteenveto ja todistusten jako

Sovittelun asiantuntija, YTM, FT Timo Pehrman.

Timo Pehrman aloitti vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuonna 1985. Hän käynnisti työyhteisösovittelukokeilun ja koulutuksen Valiolla vuonna 2001. Siitä lähtien hän on jatkanut työyhteisösovittelun toteutusta, laajentamista, kehittämistä ja koulutusta lukuisissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Pehrman väitteli työyhteisösovittelusta filosofian tohtoriksi vuonna 2011 Lapin yliopistossa.  Väitöskirja oli alansa ensimmäinen.  Pehrman on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu. Huom! Koulutukseen voidaan ottaa max. 14 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

1050 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja kahvit.

05.03.2019 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.3.2019 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko kurssimaksun.