Yhtä aikaa! -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelukoulutus

Opetus ja kasvatus

01.11.2018 08:30 - 27.11.2018 15:30

1.11–27.11.2018, klo 8.30–15.30

  • torstai 1.11.2018 (kaikki asteet)
  • maanantai 26.11.2018 (varhaiskasvattajat ja alakoulu)
  • tiistai 27.11.2018 (yläkoulu ja toinen aste)

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli.

Onko teidän koulussanne jo jalkautettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma käytäntöön ja koulun arkeen? Kaikilla oppilaitoksilla (ja esiopetuksessa) on pitänyt olla vuoden 2017 alusta lähtien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvattajille, ylä- ja alakoulujen henkilöstölle sekä toisen asteen henkilöstölle.

Koulutuksessa perehdyt erilaisiin materiaaleihin ja ideoihin, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edistää opetuksessa ja kaikessa koulun toimintakulttuurissa. Opit normikriittisen näkökulman, jonka avulla kaikkien ihmisoikeudet ja oppimisen tavoitteet toteutuvat entistä paremmin.

Koulutuksessa käytetään toiminnallisia ryhmätyömenetelmiä. Sisällöt muokkautuvat osittain koulutettavien omien työympäristöjen tarpeesta.  Osallistujat saavat oman asiantuntemuksensa karttumisen lisäksi koulutuksesta myös materiaali- ja menetelmäideoita omien lapsi- ja oppilasryhmiensä sekä työyhteisöjensä kanssa työskentelyyn.

Torstai 1.11.

08.30–9.00 Aamukahvi 
09.00–11.00 Identiteetti, ennakkoluulot, etuoikeudet, myötätuntokasvatus
11.00–12.00 Mistä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo-osaamisessa on kysymys? Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön vaatimukset päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille
12.00–12.45 Lounas (omakustanteinen)
12.45–14.15 Esimerkkejä toiminnallisista harjoituksista ja aiheeseen sopivista opetusmateriaaleista 
14.30-15.30 Oman projektin suunnittelu (yksikköä koskevaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan liittyvä työ tai omien oppilaiden kanssa toteutettava kokonaisuus)

Maanantai 26.11.

08.30–9.00 Aamukahvi
09.00–10.00 Omien projektien esittely ja tilanne
10.00–11.00 Yhdenvertaisuutta edistäviä näkökulmia toimintakulttuuriin, opetukseen ja opetusmateriaaleihin
11.00–12.00 Yksikön toiminnan arviointi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta (tarkistuslistat)
12.00–12.45 Lounas (omakustanteinen)
12.45–13.45 Elämyksellistä työskentelyä liittyen erilaisiin vähemmistöryhmiin sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen (esimerkiksi: uskontodialogi, kielitietoisuus, kehopositiivisuus, koti-koulu-päiväkoti-yhteistyö…)
14.00–15.00 Maailmankoulun uudet opetusmateriaali varhaiskasvatukseen ja alaluokille
15.00–15.30 Miten tästä eteenpäin? Palaute

Tiistai 27.11.

08.30–9.00 Aamukahvi
09.00–10.00 Omien projektien esittely ja tilanne
10.00–11.00 Yhdenvertaisuutta edistäviä näkökulmia toimintakulttuuriin, opetukseen ja opetusmateriaaleihin (mm. häirintä)
11.00–12.00 Yksikön toiminnan arviointi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta (tarkistuslistat)
12.00–12.45 Lounas (omakustanteinen)
12.45–13.45 Elämyksellistä työskentelyä liittyen erilaisiin vähemmistöryhmiin sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen (esimerkiksi: uskontodialogi, kielitietoisuus, kehopositiivisuus, koti-koulu-yhteistyö…)
14.00–15.00 Mitä on vihapuhe ja miten toimia sitä vastaan?
15.00–15.30 Miten tästä eteenpäin? Palaute

 Hanna Niittymäki, koulutyön johtaja, Rauhankasvatusinstituutti ry.        

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Mikkelin kesäyliopisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa. Koulutus on Opetushallituksen tukemaa.

Paikkoja rajoitetusti.

Koulutus on maksuton.

31.10.2018 mennessä