Yllättikö EU:n yleinen tietosuoja-asetus? – Miten organisaatioiden pitää muuttaa käytäntöjä henkilötietojen käsittelyssä?

Juridiikka

09.09.2018 09:00 - 16:00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Älä anna tietosuoja-asetuksen enää yllättää – laitetaan henkilötietojenkäsittely kuntoon! Konkreettiset esimerkit ja kouluttajan mukaansatempaava lähestymistapa auttaa sinuakin laittamaan organisaatiosi tietosuojaasiat kuntoon.

Koulutus on tarkoitettu organisaatiossa henkilötietojen käsittelyä suunnitteleville ja henkilötietoja työssään käsitteleville sekä muille henkilötietoja koskevasta lainsäädännöstä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla työskenteleville.

Koulutuspäivän tavoitteena on selventää ja kerrata henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lainsäädännöllisiä velvoitteita ja tuoda esille, mitä muutoksia yleinen EU:n tietosuoja-asetus toi tullessaan. Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssä ryhdyttiin soveltamaan 25.5.2018. Koulutuspäivän keskeisiä sisältöalueita ovat EU-tietosuoja-asetuksen tuomat uudet velvoitteet rekisterinpitäjälle ja oikeudet rekisteröidylle sekä se, kuinka rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan noudattavansa asetusta ja toteuttavansa rekisteröidyn oikeudet.

Mitä tarkoittaa tietosuoja?

Henkilötietojen käsittelyä ohjaavasta lainsäädännöstä

Keskeiset käsitteet
(henkilörekisteri, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä, rekisteröity henkilö, tietosuojavastaava)

Tietosuoja ja vastuut

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
• Sisäänrakennettu tietosuoja
• Oletusarvoinen tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus: mitä muuttuu?
• Tietojen käsittelyn nykytilan kartoitus
• Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
• Rekisteröidyn laajentuvat oikeudet

Arkaluonteisten tietojen käsittely
• Erityiset henkilötietoryhmät

Henkilötunnuksen käsittely

Henkilötietojen säilyttämisaika, tietojen luovuttaminen / tiedonsaantioikeus ja salassapito

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset ohjeistukset henkilötietojen käsittelyssä

HTT Mervi Parviainen

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

180 € sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin, todistuksen koulutuksesta ja iltapäiväkahvin.

09.09.2018 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 9.9.2018 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.